REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Projekt “TRIK” – Poziv za konzultanta/stručnjaka za LPZ

P O Z I V
za konzultanta za obuku članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija traži konzultanta za obuku članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”. Projekt “TRIK” se realizira u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji financira EU, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO).

Partnerstvo tipa “LPZ” je inovativno u rješavanju problema zapošljavanja, te je potrebna tehnička asistencija i treninzi za sve članove LPZ-a kroz angažman vanjskih konzultanata, a u cilju izgradnje kapaciteta LPZ-a.

Prijave trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz Projektnog zadatka, koji možete preuzeti ovdje.

Više informacija o projektu možete vidjeti/preuzeti ovdje ili na slijedećem linku.

Za više informacija, pošaljite mail na:

Antonela Prajninger
i/ili
Kenan Kesić.