REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit
Centralna BiH

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Poziv za dostavu aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata

WBIF Projects

Treći poziv za dostavljanje aplikacija
za sufinansiranje investicionih projekata putem
Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Treći poziv za dostavu zahtjeva za grant sredstva radi sufinansiranja investicionih projekata putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata Uredu DIPAK-a je 2. oktobar 2017. godine.

Više o pozivu, uključujući i aplikacijski paket, dostupno je na web stranici Direkcije za europske integracije BiH.