REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Zenica: Seminar “Upravljanje komunalnim otpadom u kontekstu…”

REZ Agencija organizirala seminar “Upravljanje komunalnim otpadom u kontekstu Strategije prilagođavanja propisa BiH pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša”

U okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, REZ Agencija je 04. jula 2017. godine organizirala seminar u Zenici pod nazivom “Upravljanje komunalnim otpadom u kontekstu Strategije prilagođavanja propisa BiH pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite okoliša”.

Seminar je bio namijenjen predstavnicima općina, javnih komunalnih preduzeća, regionalnih deponija i resornih ministarstava koja se bave zaštitom okoliša, a prisustvovalo mu je trideset predstavnika navedenih istitucija i organizacija.

Saopćenje za medije u PDF formatu preuzmite ovdje.

Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.