REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

REZ Agencija pomogla u nabavci SolidWorks software-a za ICC

Kao ko-facilitator aktivnosti programa MarketMakers, koji je podržan od Vlade Švicarske, REZ Agencija je u saradnji sa ICC (Impulse Creative Center) razvila koncept podrške sektoru poslovnih usluga kroz obuke u 3D modeliranju i inženjeringu pomoću software-a SolidWorks (Dassault Systemes SolidWorks Corporation).

Nabavku profesionalnih i edukativnih SolidWorks programa zajednički su podržali program MarketMakers i Dassault Systemes SolidWorks Corporation.

Software i profesionalne premium licence instalirane su na opremi Impulsnog kreativnog centra 21. juna 2017. godine.

Opširnije na stranici Impulsnog kreativnog centra.

Više o Programu “MarketMakers” pogledajte ovdje.