REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Konkursi FZZO za sredstva iz Revolving fonda

FZZO

KONKURSI

Otvoreni Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti za 2017. godinu – JP RFEE 2017.

Više o konkursu i preuzimanje dokumentacije dostupno je na web stranici Fonda.