REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH

Alternativna goriva

Kao jedan od partnera, REZ Agencija učestvuje u provedbi projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH“. Projekt se implementira u periodu 2015 – 2018, a ostali partneri u projektu su: Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – program devloPPP, Tvornica Cementa Kakanj i Mašinski fakultet u Zenici.

Prema utvrđenim ciljevima, projekt bi trebao dovesti do smanjenja upotrebe fosilnih goriva i smanjenja komunalnog otpada u regionu kroz korištenje istog kao alternativnog goriva (RDF – Refuse-derived Fuel) u industriji cementa u BiH. Proces implementacije projekta će uključivati aktivnosti koje se odnose na informiranje javnosti o mogućnosti korištenja ove vrste energenta u industriji cementa, edukaciju, kao i izradu različitih studija i analiza o prednostima korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji.

Više o nekim projektnim aktivnostima:

RDFpartneri