REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

MEP Baza podataka

Od 18. novembra 2015. godine – Link za externe korisnike MEP Baze:

http://77.78.202.7:8080/mep/

MEP (Market Economic Profile) baza podataka izrađena je kao internetska (web) aplikacija i smještena je na serveru REZ Agencije. Služi za unos, praćenje i obradu podataka o socio-ekonomskim indikatorima, i, kao takva, izuzetno je korisna pri izradi općinskih i regionalnih strategija razvoja. Za prikupljanje i unos podataka nadležni su općinski/opštinski administratori MEP Baze.

Osnovna prednost ovakve baze podataka je u činjenici da se podaci unose na izvoru (općine) i predstavljaju jedinstvene vrijednosti koje zajednički koriste svi zainteresirani korisnici. Mogućnost ažuriranja ili brisanja određenog podatka ostavljena je isključivo općini na koju se podatak odnosi.

Za koordinaciju aktivnosti, administriranje i modeliranje unosa na zajedničkom nivou, zadužen je regionalni administrator u nadležnoj regionalnoj razvojnoj agenciji.

Indikatori (ukupni broj 48) koji se obrađuju u MEP bazi razvrstani su po srodnosti, u slijedećih 8 grupa:

 • Geografija
 • Prirodna bogatstva
 • Stanovništvo
 • Ljudski resursi
 • Infrastruktura
 • Ekonomija
 • Ekonomski indikatori
 • Poslovni subjekti

Pored osnovnog modula baze “Socio-ekonomski indikatori – Pregled podataka“, kreirani su i moduli “Statistika“, “Pretraga“ i “Administracija“.

Izvještavanje na temelju podataka iz MEP Baze moguće je kreiranjem ili korištenjem nekog od tri tipa izvještaja:

 • obični tabelarni izvještaji
 • drill – down izvještaji
 • dimenzionirani izvještaji

Izvještavanje je dinamičkog tipa. Korisniku je ostavljena sloboda izbora indikatora i parametara koji se uključuju u određeni izvještaj.

Skup podataka koji je moguće dobiti pri naprednim pretragama ili u izvještajima, moguće je transformirati u tri različita izlazna formata:

 • XLS – Microsoft Excel Format
 • DOC – Microsoft Word Format
 • PDF – Adobe Systems Portable Document Format

Daljnji razvoj MEP Baze podataka treba se, prije svega, odvijati u punoj ovisnosti o stvarnim mogućnostima prikupljanja podataka na općinskom nivou. U smislu kvalitativnog razvoja baze, izuzetno je važan što veći doprinos općinskih administratora, kako bi se design i sadržaj postojećih indikatora iz baze doveli do nivoa koji nudi sve korisniju i atraktivniju bazu podataka za svakodnevnu upotrebu. Također, sukladno zajednički izraženim potrebama većine korisnika baze, po potrebi bi se uvodili novi indikatori radi stvaranja što šire baze relevantnih podataka.