REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Razvoj poduzetništva

podu3

REZ Agencija razumije potrebe privatnih poduzenika te im nastoji pružiti odgovarajuće usluge. Naši programi podrške su u velikoj mjeri doprinijeli uspjehu mnogih preduzeća iz Regije.

Aktivnosti REZ Agencije tj. sektora poslovnog savjetovanja su određene regionalnim strateškim sektorima, potrebama klijenata i tržištem. Kombiniramo različite pristupe privatnom sektoru, istovremeno se koristeći dostupnim instrumentima i alatima, a sve s ciljem poticanja regionalnog ekonomskog razvoja.

Principi koji REZ podršku malim i srednjim preduzećima čini tako uspješnom:

  • Usklađenost sa zahtjevima
  • Dostupnost usluga
  • Efikasnost
  • Sinergija
  • Kompetentno osoblje

Uključujući opsežnu mrežu partnerskih organizacija i stručnjaka usko surađujemo sa našim klijentima kako bi im pomogli u razvoju i učinili ih konkurentnim.

Naša podrška je usmjerena na mikro, mala i srednja preduzeća obuhvaćajući sljedeća područja djelovanja:

Razvoj poslovanja i rast
Usluge obuhvataju Dijagnosticiranje trenutnog stanja preduzeća kao i njegovu učinkovitost u oragnizaciji rada, proizvodnji, marektingu i produktivnosti. Poslovno savjetovanje će informirati i pružiti adekvatnu konsultantsku uslugu, osigurati relevantne domaće i strane poslovne kontakte, obezbijediti savjetovanje uz pomoć REZ eksternih konsultanata, te obezbijediti informacije o najadekvatnijim finansijskim izvorima. Poslovni kontakti u vezi sa potencijalnim investicijama su podržani kroz usluge za podršku investitorima.

Edukacija
Sadržaj tečajeva varira od potreba polaznika ali generalno se radi na definisanju i unapređivanju poslovnih ideja koje se mogu kvalitetno prezentovati u Poslovnom planu, zatim organizovanje seminara koji se prilagođavaju zahtjevima i potrebama poduzetnika  sa ciljem poboljšanja konkurentnosti preduzeća, usvajanju novih tehnologija i unapređenju ljudskih resursa.

Izvoz
U cilju postizanja konkurentnosti na stranim tržištima mala i srednja preduzeća se skeniraju koristeći instrumente analize izvozne spremnosti  sa ciljem pružanja adekvatnih usluga iz područja izvoznog marketinga, poslovne uvezanosti, bilateralnih susreta i trgovinskih misija.

REZ Publikacije

VODIČ ZA IZVOZ U EUROPSKU UNIJU


Brošura izrađena u okviru projekta COMETS (Centar za izvoz i trgovinske usluge bazirane na konkurentskom tržištu).

Juli/Srpanj 2007.

Vodič za izvoz u EU

MSP SEKTOR 2008.


Publikacija izrađena u okviru projekta SPARK

2008.

MSP Sektor 2008

ITALIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, SRBIJA: KAKVE SU MOGUĆNOSTI ZA POSLOVNU SARADNJU?
Drvo-Metal-Poljoprivreda-Prehrana-Tekstil i obuća

Publikacija izrađena u okviru projekta FACILITY
Trojezična: talijanski, engleski i bosanski/srpski.

Padova – August/Kolovoz 2008.

POSLOVNA SARADNJA

ADRIATIC ECONOMIC CLUSTER CLUB

Publikacija izrađena u okviru projekta “Adriatic Economic Cluster Club”

Februar/Veljača 2014.

Adriatic Economic Cluster Club

REGIONALNI KLASTER U OBLASTI ZELENE TEHNOLOGIJE
U SEKTORU BRODOGRADNJE

Studija izvodljivosti izrađena u okviru projekta
“BLUETECH (Bluetech Adrion Cluster)”

Oktobar/Listopad 2016.

BLUETECH Studija izvodljivosti