REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

NADZORNI ODBOR, OSNIVAČI, SKUPŠTINA i UPRAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR REZ AGENCIJE

Nadzorni odbor REZ Agencije broji pet članova. Funkciju predsjednika Nadzornog odbora trenutno obnaša g. Zihnija Aganović, koji je na toj poziciji od 29. maja 2015. godine.

Članovi Nadzornog odbora

Zihnija Aganović, predsjednik Travnik
Lordan Iličić, član Vitez
Džeraldina Miličević, članica Zavidovići
Đenana Čolaković, član Zenica
Džavid Sejfović, član Zenica

OSNIVAČI I SKUPŠTINA REZ AGENCIJE

Osnivači REZ Agencije su općine regije Centralna BiH i njihova udruženja poslodavaca, mikrokreditna organizacija LIDER, te američka međunarodna organizacija CHF International.

Skupština REZ Agencije ukupno broji 34 člana.

Načelnici općina, presjednici upravnih odbora udruženja poslodavaca, direktori organizacija su predstavnici osnivača REZ Agencije.

Sadašnji presjedavajući Skupštine REZ Agencije je g. Asim Mekić, načelnik općine Busovača.

Osnivači REZ Agencije

Kantoni (Premijeri)
Zeničko-dobojski kanton (Miralem Galijašević)
Srednjobosanski kanton (Tahir Lendo)

Općine/gradovi (načelnici/gradonačelnici)

Općina Bugojno Hasan Ajkunić
Općina Busovača Asim Mekić
Općina Doboj Jug Mirnes Tukić
Općina Donji Vakuf Huso Sušić
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje Sead Čaušević
Općina Kakanj Nermin Mandra
Općina Maglaj Mirsad Mahmutagić
Općina Novi Travnik Refik Lendo
Općina Tešanj Suad Huskić
Općina Travnik Admir Hadžiemrić
Općina Usora Zvonimir Anđelić
Općina Vitez Tomislav Bošnjak-Matić
Općina Zavidovići Hašim Mujanović
Grad Zenica Fuad Kasumović
Općina Žepče Mato Zovko

Udruženja (sjedište-naziv-predsjednik)

Maglaj Udruženje samostalnih privrednika Maglaj Zdenko Zamboni
Novi Travnik Udruženje poslodavaca općine Novi Travnik Zijad Krnjić
Busovača Udruženje poslodavaca općine Busovača Salem Ekmeščić
Zenica Udruženje privrednika-poslodavaca općine Zenica Ismet Brkić
Travnik Udruženje – udruga privrednika općine Travnik Zoran Gazibarić
Žepče Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepče Ivica Ćurić
Zavidovići Udruženje samostalnih privrednika Zavidovići Ibrahim Bošnjaković
Tešanj Jelah Udruženje-udruga privrednika-biznis centar “Jelah/Tešanj” Adem Kantić
Vitez Udruženje građana Biznis klub “Lašva” Vitez Hakija Đelilović
Kakanj Udruženje privrednika općine Kakanj Omer Jukić
Žepče Udruženje privrednika Motrix Herin Muslić
Donji Vakuf Udruženje privrednika Donji Vakuf Kemal Čolak
Gornji Vakuf-Uskoplje Udruženje privrednika
Gornji Vakuf-Uskoplje
Ismet Gekić
Vitez Udruga poslodavaca Vitez Franjo Rajković
Bugojno Udruženje privrednika Bugojno Nedžad Dadović

Skupština REZ Agencije

Općine 15
Kantoni 2
Poslovna udruženja 15
Sektor nevladinih organizacija 1
Finansijski sektor 1
Ukupno 34


UPRAVNI ODBOR

Ugovorom o osnivanju REZ Agencije definirana je Uprava Agencije koju čini jedan član, Direktor REZ Agencije.