REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

O Agenciji

Naša vizija je …

Regija Centralna BiH – moderna europska regija.

… a misija …

…poboljšati kapacitete svih interesnih skupina u nastojanju da se poboljšaju ekonomske performanse regije Centralna BiH kroz podršku u korištenju fondova za ekonomski razvoj i pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća u cilju jačanja konkurentnosti regije i osiguravanja otvaranja novih radnih mjesta.

Opće informacije

REZ je Regionalna razvojna agencija koja djeluje u regiji Centralna BiH. Osnovana je u maju/svibnju 2004. godine, a kao platforma za osnivanje Agencije bilo je partnerstvo vladinih i nevladinih institucija. Osnivači su 15 općina, 2 kantona, 15 poslovnih udruženja, 1 međunarodna organizacija i 1 mikrokreditna organizacija. U geografskom smislu, REZ Agencija pokriva 10,34% teritorija BiH na kojemu živi oko 600.000 stanovnika.

Ured REZ Agencije nalazi se u Zenici, geografskom centru regije.

Slogan REZ Agencije glasi …ka REZultatima…, čiji smisao primjenjuje u svim aspektima svog djelovanja. Krajnji cilj REZ Agencije je transformacija regije Centralna BiH u modernu europsku regiju, kao što to riječi vizije jasno naglašavaju.

Uz svoje osnivače i partnere, REZ Agencija je postala jedan od najvažnijih sudionika regionalnog razvoja koji se temelji na principima procesa integracije Bosne i Hercegovine na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji.

Aktivnosti

Aktivnosti REZ Agencije mogu se svrstati u dvije glavne skupine:

 • Aktivnosti koje se odnose na identificirane potrebe općina, gdje prevladava potreba za daljnjom izgradnjom kapaciteta za razvoj projekata, apsorpciju fondova, promociju i razvoj poslovne infrastrukture, te
 • Potporu razvoju malih i srednjih poduzeća kroz pružanje konsultantskih usluga, uspostavljanje poslovnih veza, podršku izvozu i ulaganjima, kao i promociju.

Osnovni principi rada REZ Agencije manifestiraju se kroz usluge koje su prilagođene stvarnim potrebama dionika razvoja u Regiji uz primjenu stečenog znanja i iskustava, suradnju sa institucijama i stručnjacima, nužnu sinergiju i provođenje najboljih praksi u slijedećim oblastima:

 • Strateško planiranje
 • Jačanje kapaciteta lokalnih aktera
 • Jačanje konkurentnosti regiona
 • Ljudski resursi i zapošljavanje
 • Međuregionalna suradnja

Sve aktivnosti REZ Agencije do kraja 2015. godine bile su usklađene sa strateškim pravcima razvoja, kako je to bilo definirano dokumentom “Strategija regionalnog ekonomskog razvoja regije Centralna BiH 2009-2015”, gdje je potencijal za razvoj identificiran za slijedeće sektore, u kojima je Agencija implementirala veliki broj projekata:

 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Razvoj infrastrukture
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Razvoj turizma
 • Energija

Finansiranje

REZ Agencija, odnosno programi koje provodi, oslanjaju se na finansijske resurse donatora i organizacija kao što su Vlada Kraljevine Holandije, CHF International, Sida, Delegacija Europske komisije u BiH i USAID.

Njihova podrška je iznimno cijenjena.