REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Regionalni razvoj

 1. Jačanje kapaciteta nosilaca ekonomskog razvoja u Regiji za korištenje raspoloživih fondova (EU i drugi donatori) – Edukacija iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom po metodologiji EU: priprema projektne aplikacije, izrada logičke matrice i budžeta, implementacija, monitoring i evaluacija projekata)
 2. Informacije o izvorima finansiranja
 3. Tehnička podrška u pripremi projekata
 4. Obuka u oblasti mrežnih tehnologija (Cisco akademija mrežnih tehnologija)
 5. Monitoring projekata koje finansira EU, kao i projekata koje finansiraju drugi domaći i međunarodni donatori
 6. Obrada statističkih podataka
 7. MEP baza
 8. Koordinacija i upravljanje procesom izrade i ažuriranja Regionalne strategije ekonomskog razvoja
 9. Tehnička podrška općinama u procesu izrade i ažuriranja lokalnih strategija ekonomskog razvoja
 10. Prezentiranje EU fondova

Poslovna podrška

Onima koji ulaze ili žele ući u svijet poduzetništva, REZ Agencija kroz edukaciju, savjetovanje i informiranje pomaže pri realizaciji poslovne ideje i pokretanja vlastitog posla. Za menadžere preduzeća koja su u fazi razvoja, agencija pruža savjetodavnu podršku pri rastu i razvoju njihovih preduzeća. Preduzeća mogu iskoristiti usluge poslovne edukacije, angažirati savjetnika iz REZ Agencije, inostranog konsultanta ili iskoristiti neki od alata sa Portala za mala i srednja preduzeća (BizREZ).

Pozivamo vas da iskoristite usluge poslovne podrške putem navedenog portala na adresi www.biz.rez.ba


Podrška investiranju u regiju Centralna BiH

Za one koji žele investirati u regiju Centralna BiH, REZ Agencija je razvila Bestinvest – Portal za promociju investicija (Portal for Investment Promotion). Portal je na engleskom jeziku i nudi slijedeće sadržaje:

 • Osnovne informacije o REZ Agenciji, kantonima i općinama regije
  uz kontakte nadležnih općinskih službi
 • Informacije o regiji Centralna BiH
  uključujući: geografiju i topografiju regije, geo-strateški položaj, prirodna bogatstva, ljudske resurse, industrijsku tradiciju i kvalitetu života
 • Lokacijama za investiranje
  uključujući: interaktivnu mapu svih lokacija za investiranje, pregled i pripadajuće detaljne informacije o svim poslovnim zonama i/ili preuzimanje aplikacije koja nudi sve informacije o svim zonama uz mogućnost filtriranja podataka
 • Opis podrške investitorima
  uključujući: razloge zašto investirati u regiju Centralna BiH, popis usluga koje su raspoložive investitorima, način pristupa informacijama sa opisom izvora i raspoloživosti informacija
 • Publikacije i prezentacije
 • Važeći zakoni iz oblasti
 • Galeriju
  koja sadrži ilustracije gore navedenih sadržaja

Iskoristite usluge Portala na Bestinvest – Portal za promociju investicija

bestinvest