REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR

USAID-Sverige

Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR

Lokacija akcije:
Općine Zenica, Bugojno i Travnik (Regija Centralna BiH)
Općine Sarajevo, Goražde, Foča i Rudo (Regija Sarajevo)

Trajanje projekta: 13 mjeseci

Konzorcij

 • REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) – vodeći partner
 • Udruženje građana “Nešto više” Sarajevo – partner

Opći cilj projekta: Povećanje kvaliteta, raspona i pristupa uslugama podrške za agrobiznise u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj projekta: Uspostaviti mrežu regionalnih match-making, savjetodavnih i događajnih usluga za podršku i olakšavanje poljoprivrednog razvoja.

Usluge koje će biti pružene odnose se na:

 • Regionalne poslovne klinike
 • Usluge osnivanja regionalnih poslovnih grupa
 • Regionalni događaji poslovnog umrežavanja i B2B događaji
 • Regionalni program stažiranja
 • Program za regionalne trenere-savjetnike
 • Regionalne poslovne inovacije i usluge podrške diverzifikaciji

Ciljna grupa: Individualni poljoprivrednici; organizacije proizvođača; poljoprivredna udruženja i zadruge; firme za preradu poljoprivrednih prehrambenih proizvoda; mladi poduzetnici u poljoprivredi, poljoprivrednom ili seoskom biznisu; stručnjaci i savjetnici u različitim poljima vezanim za poljoprivredu i agrobiznis; ostali pružatelji usluga poslovnog razvoja.

Više o nekim projektnim aktivnostima:


TRIK – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu

Projekt TRIK

TRIK – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu

Lokacija akcije: Općina Travnik, SBK/KSB, Regija Centralna BiH
Trajanje projekta: 20 mjeseci

Vodeći partner

REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH)

Partneri

 1. Služba za zapošljavanje SBK/KSB
 2. Općina Travnik
 3. Univerzitet “Vitez” u Travniku
 4. NVO Centar za edukaciju mladih CEM Travnik
 5. GS-tmt Travnik
 6. Nobil Nova Bila

Opći cilj projekta je: Stvoriti povoljnije poslovno okruženje za tržište rada u općini Travnik uspostavljanjem institucionalnih i infrastrukturnih pretpostavki za povećanje samozapošljavanja i zapošljavanja među mladima.

Specifični ciljevi projekta

 1. Uspostaviti institucionalnu podrške zapošljavanju mladih u općini Travnik kroz jačanje uloge lokalnog partnerstva za zapošljavanje
 2. Podržati samozapošljavanje mladih i ljudi s posebnim potrebama na području općine Travnik kroz start up program
 3. Unaprijediti poslovnu infrastukturu za pokretanje biznisa kroz uspostavljanje centra za poslovnu podršku mladima (biznis inkubatora/akceleratora za start up projekte)

Krajnji korisnici projekta su: Nezaposlene mlade osobe prvenstveno sa područja općine Travnik i općina koje gravitiraju Travniku.

REZ Agencija, kao vodeći partner, implementira projekt koji je fokusiran na institucionalnu izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Travniku koji je formalno djelomično formiran, ali ga je potrebno institucionalno izgraditi. Projekt će stvoriti instituicionalni okvir lokalnog partnerstva za zapošljavanje u općini Travnik, koji će na osnovu Strategije razvoja stvarati pretpostavke za izradu Akcionog plana zapošljavanja mladih, te time dugoročno doprinijeti participativnom planiranju aktivnih mjera zapošljavanja i razvoju ljudskih resursa.

Veoma neophodan instrument u općini Travnik za generiranje radnih mjesta je poslovna infrastruktura koja bi kroz “TRIK (Travnik Inkubator) – za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, kapacitete REZ Agencije i dostupnost javnih sredstava kroz fond za start-up preduzeća, postala modus operandi za promoviranje poduzetničkog duha kod nezaposlenih mladih sa realiziranom praksom osnivanja i vođenja biznisa. Ovakav vid integrirane podrške bi postao “dobra praksa” koja se može replicirati u drugim općinama Srednjobosanskog kantona i regije.

Više o nekim projektnim aktivnostima:


Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH

Alternativna goriva

Kao jedan od partnera, REZ Agencija učestvuje u provedbi projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH“. Projekt se implementira u periodu 2015 – 2018, a ostali partneri u projektu su: Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – program devloPPP, Tvornica Cementa Kakanj i Mašinski fakultet u Zenici.

Prema utvrđenim ciljevima, projekt bi trebao dovesti do smanjenja upotrebe fosilnih goriva i smanjenja komunalnog otpada u regionu kroz korištenje istog kao alternativnog goriva (RDF – Refuse-derived Fuel) u industriji cementa u BiH. Proces implementacije projekta će uključivati aktivnosti koje se odnose na informiranje javnosti o mogućnosti korištenja ove vrste energenta u industriji cementa, edukaciju, kao i izradu različitih studija i analiza o prednostima korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji.

Više o nekim projektnim aktivnostima:

RDFpartneri


Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u Bosni i Hercegovini

GerGIZ453

U martu 2016. godine REZ Agencija je potpisala ugovor sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH u sklopu projekta “Stručno obrazovanje kroz praktičnu nastavu u metalskom sektoru u Bosni i Hercegovini“.

Cilj projekta je unapređenje kvaliteta stručnog (strukovnog) obrazovanja za zavarivače, bravare i mašinske tehničare sa specijalizacijom za CNC operatere u SBK/KSB, u skladu sa zahtjevima evropske mašinske i metaloprerađivačke industrije. Da bi se postigao cilj, izabrani nastavni sadržaji će se poboljšati i modernizirati uvođenjem većeg udjela praktične nastave.

Učesnici u projektu su firma GS-TMT Travnik, Mješovita srednja tehnička škola Travnik, Mješovita srednja škola Novi Travnik, Srednja škola Novi Travnik i Mješovita srednja škola Tešanj.

REZ Agencija će implementirati ugovorne aktivnosti unutar razvoja partnerstva.

Dnevni avaz – srijeda, 5. oktobra 2016.

gstmt-giz