REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Razvoj sektora energetike

energetika1

Energetski sektor u BiH je jedan od najznačajnijih privrednih sektora, sa dugom tradicijom i značajnim potencijalom za daljnji razvoj i investiranje. Međutim, stanje u sektoru zahtijeva velike reforme i restruktuiranje s ciljem da sektor postane integralnim dijelom evropskog energetskog tržišta.

Sadašnja disharmonija nadležnosti i kompetencija u energetskom sektoru BiH (Energetski sektor Bosne i Hecegovine nije u nadležnosti države Bosne i Hercegovine nego entiteta) s jedne strane, te preuzetih međunarodnih obaveza BiH u procesu integracija i ispunjenja obaveza, s druge strane, proizvodi veliko kašnjenje objektivno mogućeg bržeg razvoja i korištenja međunarodnih finansijskih izvora i projekata. Takva situacija se, naravno, odražava i na energetski sektor regije Centralna BiH.

Federacija BiH je u septembru 2008. godine usvojila Strateški plan i program razvoja energetskog sektora u FBiH koji je poslužio kao osnova na kojoj su definisani projekti u oblasti energetike koji se planiraju implementirati u narednom periodu.

Značajan elektro-energetski potencijal regije predstavlja tradicionalna sprega rudarstva i proizvodnih energetskih objekata. Pored toga, stanoviti hidro potencijal moguće je iskoristiti za izgradnju malih protočnih elektrana. Pored već poznatih rudarskih središta, planiraju se otvoriti novi rudnici Brezove Dane (općina Maglaj) i Bugojno, a uz postojeću termoelektranu Kakanj (značajnom elektroenergetskom objektu za nivo BiH), planira se izgradnja nove termoelektrane u Bugojnu.

ener

U većini općina regije sistemi daljinskog grijanja su zastarjeli, te zahtijevaju značajnija ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju. U smislu proširenja postojećeg transportnog sistema gasa, planira se i gasifikacija gradova regije Centralna BiH.

REZ Agencija je aktivna u istraživanju mogućnosti za korištenje alternativnih izvora energije, kroz stvaranje partnerske mreže u zemlji i van nje za razvoj ovog segmenta energetike, te identificiranja mogućih donatorskih sredstava, koji bi pospješili razvoj. Ovdje se, prije svega, misli na mogućnosti korištenja vjetra, biomase, solarne energije, te drugih alternativnih vidova prozivodnje energije, odnosno povećanja učinka pri korištenju postojećih izvora energije.

REZ Publikacije

KOMERCIJALNA UPOTREBA DRVNOG OSTATKA U CENTRALNOJ BOSNI I HERCEGOVINI KAO PROJEKAT OPORAVKA I EKONOMSKOG RAZVOJA REGIJE

Studija izvodljivosti

Januar/Siječanj 2006.

DRVNI OSTATAK

ANALIZA ISKUSTAVA U PROIZVODNJI I KORIŠTENJU RDF
U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Publikacija izrađena u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH”

Septembar/Rujan 2016.

RDF ANALIZA