REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Razvoj turizma

rayvojtur

Regija Centralna BiH raspolaže značajnim prirodnim resursima (planine, šumski kompleksi, rijeke, termalne i mineralne vode, raznovrstan biljni i životinjski svijet) i bogatim kulturno-historijskim naslijeđem koji pružaju velike mogućnosti za kvalitetan razvoj turizma kao privredne grane.

Zahvaljujući prirodnim potencijalima moguće je razvijati zimski, sportsko-rekreacioni (penjanje: slobodno i alpinizam, biciklizam, paraglajding…), zdravstveno-lječilišni, speleološki, turizam na seoskim imanjima (agro-turizam), zatim lov, sportski ribolov itd.

Historija i duhovna kultura naroda koji su živjeli i žive na području regije Centralna BiH su osnova za razvoj historijskog i vjerskog turizma. Tome svjedoče brojni spomenici koji datiraju iz različitih historijskih epoha: Kraljevski grad Bobovac, nekropole stećaka, kamene kugle, tvrđave u Travniku, Vranduku, Maglaju i Tešnju, brojne crkve, džamije i samostani.

tour2

Kao posebne pogodnosti mogu se iskoristiti rodna kuća nobelovca Ive Andrića, Prusac (najveće muslimansko dovište u Evropi), te razne manifestacije, kao što su izložba pasa Tornjaka, razni sajmovi i tradicionalna zanimanja (proizvodnja travničkog sira). Geografski položaj omogućava razvoj tranzitnog turizma, a solidni smještajni kapacitet i bogata gastronomska ponuda su potencijal za kongresni turizam.

Potrebno je dodatno investirati u razvoj turističke infrastrukture (hoteli, moteli, restorani, info punktovi, ski i biciklističke staze, parkirališta itd.) kako bi se što bolje iskoristili potencijali Regije. Dužnu pažnju treba posvetiti unapređenju ekološke svijesti, marketingu, edukaciji kadrova zaposlenih u sektoru turizma i promotivnim aktivnostima.

U okviru svojih aktivnosti REZ Agencija priprema projekte čiji je cilj razvoj turizma i stavljanje turističkog potencijala u kontekst ukupnog ekonomskog razvoja Regije CBiH.

tour3
REZ Publikacije

DOLINA TVRĐAVA – Centralna Bosna i Hercegovina

2005.

Dolina tvrđava

MASTER PLAN RAZVOJA TURIZMA I OČUVANJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-HISTORIJSKIH SPOMENIKA NA PODRUČJU OPĆINA VAREŠ I KAKANJ
Sa posebnim osvrtom na stavljanje Kraljevskog grada Bobovca i Kraljeve Sutjeske u kontekstu turističke ponude

Decembar/Prosinac 2008.

MASTER PLAN

TURISTIČKA PONUDA OPĆINE MAGLAJ

Publikacija izrađena u okviru projekta “Past for the Future”

Novembar/Studeni 2013.

TURISTIČKA PONUDA OPĆINE MAGLAJ