REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Razvoj poslovne infrastrukture

infra2

Povoljna poslovna klima je preduvjet za razvoj poduzetništva.

Razvoj privatnog sektora zavisi od efektivne kombinacije intervencija na različitim nivoima. Intervencije u oblasti poslovne strukture su jedan od ključnih segemenata čiji će se efekti multiplicirano odraziti na:

 • Lokalnu i regionalnu konkurentnost
 • Kreiranje radnih mjesta
 • Povećanje investicija
 • Povećanje broja registriranih preduzeća
 • Strukturirani lokalni ekonomski razvoj
 • Sinergiju među preduzećima
 • Transfer znanja
 • Pripremu za međunarodne finansijske instrumente

U cilju poboljšanja poslovne klime u regiji Centralna BiH, REZ Agencija je razvila kompetencije i usmjerila aktivnosti u pravcu:

 • Izrade studija i analiza za uspostavljanje poslovnih zona u regiji Centralna BiH
 • Pripreme alata i instrumenata za uspostavljanje i upravljanje poslovnim zonama
 • Tehničke podrške općinama u uspostavljanju poslovne infrastrukture
 • Edukacije općinskih službenika u uspostavljanju i upravljanju poslovnim zonama
 • Tehničke podrške u uspostavljanju tehnoloških centara i centara izvrsnosti
 • Promocije lokalnih i regionalnih potencijala za investiranje
 • Pripreme projektnih prijedloga
 • Internacionalizacije

REZ Publikacije

STUDIJA OPRAVDANOSTI USPOSTAVLJANJA INDUSTRIJSKIH/POSLOVNIH ZONA U OPĆINAMA REGIJE CBiH

2007.

IPZ Studija

ANALIZA POSLOVNE INFRASTRUKTURE KAO OSNOVE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PRIVLAČENJA INVESTICIJA U OPĆINAMA REGIJE CENTRALNA BiH

Januar/Siječanj 2010.

POSLOVNA INFRASTRUKTURA CBiH

PRIRUČNIK – USPOSTAVLJANJE I UPRAVLJANJE POSLOVNIM ZONAMA

Zenica, Novembar/Studeni 2010.

UPRAVLJANJE POSLOVNIM ZONAMA