REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Razvoj poljoprivrede

polj1

Kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, regija Centralna BiH je bila relativno slabo razvijena u poređenju sa ostatkom BiH, zbog činjenice da je poljoprivreda na ovom području ranije bila ekstenzivna i bazirana na individualnim gazdinstvima. Danas poljoprivreda (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerađivačko-prehrambena industrija) i ruralni razvoj predstavljaju jedan od strateških sektora za razvoj Regije i šansa su za smanjenje nezaposlenosti.

Obradivo zemljište, kao najveći prirodni resurs, povoljni klimatski uslovi i kvalitetna voda pružaju mogućnosti za proizvodnju voća i povrća, kako na otvorenom, tako i u zaštićenim prostorima, organsku proizvodnju, proizvodnju aromatičnog i ljekovitog bilja, razvoj stočarstva, pčelarstva i uzgoj ribe. U usponu je i industrija za preradu poljoprivrednih proizvoda: proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvodnja i prerada mesa, skladištenje i prerada voća i povrća i td.

Danas, kada je tržište roba široke potrošnje konsolidirano, od čega proizvodi prehrambene industrije zauzimaju dobar dio, domaći poljoprivrednici se suočavaju sa brojnim izazovima, kao što su zadovoljavanje standarda kvaliteta u proizvodnji hrane, plasman proizvoda, dostupnost centrima za ispitivanje kvaliteta i certificiranje poljoprivrednih proizvoda, te kroz uspostavu sistema dodane vrijednosti, brendiranje i zaštitu autohtonih proizvoda.

REZ Agencija ima strateški pristup razvoju poljoprivrede, te razvija projekte, inicira i vodi procese izrade Programa za razvoj poljoprivrede kako bi se uspostavio model samoodržive poljoprivredne proizvodnje na području Regije. U okviru svojih aktivnosti jačanja ljudskih kapaciteta, posebna pažnja je posvećena edukaciji poljoprivrednih proizvođača, udruženja poljoprivrednika i zadruga, da bi se što bolje pripremili za fondove EU koji su namijenjeni razvoju poljoprivrede (IPA fondovi, komponenta 5. – razvoj ruralnih područja).


REZ Publikacije

ZARAZNE BOLESTI GOVEDA, OVACA, KOZA, SVINJA I KONJA UZ TERAPIJU I PREVENTIVU, TE OSNOVE ISHRANE


Publikacija izrađena u okviru projekta REXIS

Zenica – Februar/Veljača 2008.

ZARAZNE BOLESTI GOVEDA

PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA (2009-2015)

Zenica – Maj/Svibanj 2009.

RAZVOJA POLJOPRIVREDE SBK

OPTIMIZACIJA MOG MALOG POSJEDA

Publikacija izrađena u okviru projekta “Podrška obrazovanju odraslih”

Oktobar/Listopad 2015.

Optimizacija mog malog posjeda