REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Razvoj ljudskih resursa

razvojljud

Jedan od ključnih faktora ekonomskog razvoja Regije su ljudski potencijali, pa je jačanje tih resursa i ulaganje u njihov razvoj bitan preduslov za strateški razvoj svih segmenata društva. Brzina promjena u potrebama za različitim znanjima i vještinama dovodi do brzog zastarjevanja znanja.

Aktivno znanje stranih jezika i informatička pismenost su preduslov za pristup informacijama i adekvatnom prilagođavanju zahtjevima konkurentnog tržišta. Iako u regiji Centralna BiH radno sposobna populacija iznosi više od 65% ukupnog broja stanovništva, evidentna je velika nezaposlenost.

Jedan od uzroka takvog stanja je činjenica da obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta. Zbog toga je potrebno uspostaviti dopunski obrazovni sistem i obezbijediti strukturu kadrova kakva je potrebna privredi.

U cilju prevazilaženja uočenih problema i jačanja ljudskih potencijala u Regiji, aktivnosti REZ Agencije usmjerene su na:

  • Program edukacije u oblasti mrežnih tehnologija (Cisco Akademija)
  • Edukaciju iz oblasti novih tehnologija za obradu drveta (upotreba CNC strojeva)
  • Edukaciju iz oblasti razvoja poduzetništva
  • Jačanje poduzetničkog duha, naročito kod mladih
  • Edukaciju lokalnih izvoznih konsultanata
  • Uspostavu specijaliziranih tehnoloških centara
  • Edukaciju u oblasti poljoprivredne proizvodnje
  • Dokvalifikaciju i prekvalifikaciju
  • Uspostavu mini obrazovnih centara za radnička zanimanja
  • Informatizaciju škola u regiji

Aktuelni projekti