REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Projekt “TRIK” – Poziv za izradu vizuelnog identiteta

P O Z I V
za izradu vizuelnog identiteta za potrebe projekta
“TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija traži pojedince ili pravna lica za izradu vizuelnog identiteta za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”. Projekt “TRIK” se realizira u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira EU, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO).

Vizuelni identitet treba uraditi prema zahtjevima iz Projektnog zadatka, koji možete preuzeti ovdje.

Više informacija o projektu možete vidjeti/preuzeti ovdje ili na slijedećem linku.

Za više informacija, pošaljite mail na:

Antonela Prajninger
i/ili
Kenan Kesić.

AgMENTOR – Poziv za iskazivanje interesa

FARMA2

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA
za podršku proizvođačima/poduzetnicima iz poljoprivredno-prehrambene industrije u formiranju udruženja, zadruga ili drugih oblika formalnih i neformalnih asocijacija

Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za centralnu Bosnu i Hercegovinu, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija i Udruženje građana “Nešto više” (REZ i UGNV) pozivaju grupe poljoprivrednih proizvođača i/ili poduzetnika (žene i muškarci) iz općina navedene regije, da se prijave za podršku za uspostavljanje i jačanje poslovnih/ruralnih asocijacija.

Cilj ove aktivnosti je pružiti podršku formiranju formalnih i neformalnih grupa zasnovanih na zajedničkim interesima, a koje će im omogućiti zajednički nastup ili zajedničke aktivnosti u svim budućim poslovnim poduhvatima.

Puni tekst poziva, u kojem ćete naći sve potrebne detalje uključujući i spisak općina koje su uključene u ovu aktivnost, možete preuzeti ovdje.

Poziv je otvoren tokom cijelog trajanja projekta odnosno do iskorištenosti sredstava. Sredstva će se dodjeljivati u 4 ciklusa (po dvije inicijative po ciklusu). Svaka prijava važi i za slijedeće cikluse.

Za prvi ciklus, zainteresirana grupa treba popuniti kratki prijavni obrazac koji je dostupan ovdje, te isti poslati na adresu adnang@rez.ba i/ili duskocvjetinovic@nestovise.org najkasnije do 20.09.2017. godine.

Prijavni obrazac, također, možete dobiti upitom na navedene adrese.

Finalni izbor odabranih grupa izvršit će se najkasnije do 10.10.2017. godine, nakon čega slijedi sprovođenje gore navedenih aktivnosti.

AgMENTOR – Poziv studentima i nezaposlenim diplomantima za sticanje radnog iskustva

FARMA2

POZIV STUDENTIMA I NEZAPOSLENIM ŽENAMA I MUŠKARCIMA
SA ZAVRŠENIM FAKULTETOM ZA PRIJAVU NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP)
U PREDUZEĆIMA U SEKTORU AGRARNE INDUSTRIJE

Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” (REZ Agencija i UGNV) pozivaju studente i nezaposlene žene i muškarce sa završenim fakultetom (diplomanti) iz općina/gradova navedene regije (vidjeti Puni tekst poziva), da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti studentima i nezaposlenim diplomantima sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Svi koji budu izabrani, njih najmanje deset, imat će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u vezi sa agrobiznisom. Poziv je namijenjen studentima i nezaposlenim diplomantima različitih studijskih usmjerenja. Svi izabrani studenti i nezaposleni diplomanti dobit će naknadu za svoj angažman.

Puni tekst poziva, u kojem ćete naći sve potrebne detalje uključujući i spisak općina koje su uključene u ovu aktivnost, možete preuzeti ovdje.

Zainteresirani pojedinci/studenti trebaju popuniti prijavni obrazac koji je prilog ovom pozivu, te isti poslati na adresu adnang@rez.ba i/ili duskocvjetinovic@nestovise.org najkasnije do 25.08.2017. Prijavni obrazac, također, možete dobiti upitom na navedene adrese.

AgMENTOR – Poziv pravnim licima za prijem studenata na stručnu praksu (Internship)

FARMA2

POZIV PRAVNIM LICIMA
IZ SEKTORA AGRARNE INDUSTRIJE
ZA PRIJEM STUDENTA NA STRUČNU PRAKSU (INTERNSHIP)

Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” (REZ Agencija i UGNV) pozivaju pravna lica koja posluju ili obavljaju aktivnosti u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i ostalih djelatnosti u vezi sa ruralnim razvojem iz općina/gradova navedene regije, da se prijave kao firme koje će primiti na rad studente i nezaposlene diplomante koji žele steći dvomjesečno radno iskustvo.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti poslodavcima da na kratak period dobiju educiranu radnu snagu iz oblasti koje su im potrebne. Poslodavci nemaju nikakve finansijske obaveze prema primljenim osobama.

Puni tekst poziva, u kojem ćete naći sve potrebne detalje uključujući i spisak općina koje su uključene u ovu aktivnost, možete preuzeti ovdje.

Zainteresirana pravna lica iz oblasti agrobiznisa trebaju popuniti prijavni obrazac koji je prilog ovom pozivu, te isti poslati na adresu adnang@rez.ba i/ili duskocvjetinovic@nestovise.org najkasnije do 25.08.2017. Prijavni obrazac, također, možete dobiti upitom na navedene adrese.