REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

CFLI – Kanadski fond za lokalne inicijative u BiH

Poziv za dostavu projektnih prijedloga
CANADA FUND FOR LOCAL INITIATIVES (CFLI) BOSNIA AND HERZEGOVINA 2017

cfli

Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) objavio je Poziv za dostavu projektnih prijedloga u programu Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) Bosnia and Herzegovina 2017.

Poziv će biti otvoren do 28. juna 2017.

Danube Transnational Programme (DTP) – Otvoren 2. poziv za PP

Otvoren 2. Poziv za podnošenje projektnih prijedloga
za programske prioritete 1, 2 i 3

Dunavski međunarodni program – Danube Transnational Programme (DTP) podržava integraciju politika u području Dunava kroz projekte koji se bave rješavanjem ključnih izazova i mogućnosti u regionu. Program nudi financijsku podršku međunarodnim projektima koji doprinose razvoju inovativnije, pristupačnije i održivije Dunavske regije.

DTP

Poziv će biti otvoren do 06.06.2017. godine.

Više o DTP programu i načinu apliciranja, te preuzimanje dokumenata raspoloživo je na slijedećoj web stranici DTP programa.

USAID/Sweden FARMA II – Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR

USAID/Sweden FARMA II
RFP 006 2017 – Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR

USAID/Sweden FARMA II poziva domaće neprofitne, profitne i nevladine organizacije, obrazovne institucije ili pružatelje poslovnih razvojnih usluga, da predaju projektne prijedloge za pružanje usluga podrške za agrobiznis / AgMENTOR.

FARMAII

Svrha ove aktivnosti jeste povećati kvalitetu, raspon i pristup uslugama podrške za agrobiznise u BiH. Cilj je pilotiranje uspostavi virtualne i fizičke mreže, koja će povezati i podržati usluge podrške agrobiznisima.

Zainteresirane organizacije, legalno registrirane i prepoznate u skladu sa zakonima BiH, mogu preuzeti informacije o projektu putem sljedećeg linka:
Usluge podrške za agrobiznis / AgMENTOR.

Više informacija o pozivu, RFP dokumentacija i rok i način prijavljivanja dostupno je na gore navedenom linku.

MED Programme: 2. Poziv za modularne projekte

Transnacionalni program MED (Interreg MED)

Otvoren 2. Poziv za modularne projekte

Transnacionalni program MED podržava razmjenu iskustava, znanja i poboljšanje javnih politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti i drugih teritorijalnih aktera iz regija MED programskog područja.

Program je dvojezični (engleski i francuski).

MED2callModular

Uključuje 57 regija iz 10 različitih zemalja EU i 3 zemlje kandidata (BiH, Albania i Crna Gora).

Njegov glavni cilj je doprinos dugoročnom razvoju područja Mediterana i jačanje transnacionalne saradnje među regijama i zemljama učesnicama.

Više o MED programu i načinu apliciranja, te preuzimanje dokumenata raspoloživo je na slijedećoj web stranici MED programa.