REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Prvi poziv za PP u okviru Programa SRB-BiH 2014-2020

CBC SER-BiH 2014-2020

Otvoren Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata
u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-BiH 2014-2020

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljuju 1. poziv za dostavljanje prijedloga projektata u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Projekti će biti finansijski podržani iz IPA budžeta prekograničnog programa Srbija-Bosna i Hercegovina za 2014, 2015. i 2016 godinu.

Sve projektne aktivnosti moraju biti provedene u općinama iz programskog (prekograničnog) područja. Općine iz SBK/KSB kantona koje su uključene u programsko područje su Breza, Kiseljak, Kreševo i Olovo.

Više informacija o Programu i Pozivu, uključujući kompletan tekst Poziva i aplikacijski paket, dostupno je na slijedećoj stranici Direkcije za europske integracije BiH.

UNDP LIR Projekt: Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa

UNDPlogo

UNDP LIR PROJEKT
Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja teh. opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

U okviru projekta “Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Europska unija (EU), objavljuje se “Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za potrebnu radnu snagu u 2017. i 2018. godini“.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila i IT sektor) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali i) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, ii) programe obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage radi postizanja višeg stepena produktivnosti i kreiranja radnih mjesta, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Više informacija o Pozivu, uključujući kompletan tekst Poziva i obrasce za apliciranje, dostupno je na slijedećoj stranici UNDP LIR Projekta.

Ambasada Republike Češke u BiH – Poziv za Male lokalne projekte

Ambasada Češke u Sarajevu

Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za Male lokalne projekte (MLP) kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Ovi projekti komplementarni su velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmjereni u sektore: 1) Održivi ekonomski rast (obnovljivi izvori energije); 2) Održivo upravljanje prirodnim resursima (sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije); ili 3) Dobro upravljanje i ojačana demokratija. Svi projekti trebaju promovirati ravnopravnost polova i poštovati životnu sredinu.

Integralni tekst Poziva pogledajte na web stranici Ambasade Republike Češke u Sarajevu.

USAID Projekt “Podrška investiranju dijaspore u BiH” – Poziv za bespovratna sredstva

USAID

USAID Projekt “Podrška investiranju dijaspore u BiH”
JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

USAID Projekt “Podrška investiranju dijaspore u BiH” poziva kvalificirane kompanije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i stvaranje novih radnih mjesta kroz direktna ulaganja, prenos znanja, uvođenje novih tehnologija i slično.

Bosnian Diaspora Marketplace (BDM) pruža podršku kreiranju novih ili proširenju poslovanja postojećih firmi povezanih s dijasporom, osnovanih unutar tri godine od datuma objave ovog poziva.

Više informacija, uključujući preuzimanje paketa Javnog poziva (dokumentaciju), dostupno je na web stranici USAID Projekta.