REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit
Centralna BiH

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Posjeta direktora USAID Kancelarije za ekonomski razvoj REZ Agenciji

Direktor USAID Kancelarije za ekonomski razvoj posjetio REZ Agenciju

U radnoj i informativnoj posjeti REZ Agenciji je 13.12.2017. godine boravio gosp. Andrew Boegel, direktor Kancelarije za ekonomski razvoj USAID Bosna i Hercegovina. V.d. direktorica Maja Kišić je informirala gosp. Boegela i njegovog saradnika gosp. Vladu Milina o karakteristikama regije, budućim planovima i trenutnim aktivnostima REZ Agencije.

REZ Agencija ima dugogodišnju uspješnu saradnju sa Američkom Agencijiom za međunarodni razvoj. U posljednih 10 godina je implementirano 5 projekata, u kojima je REZ Agencija imala ulogu implementatora, pružatelja usluga ili facilitatora.

Od juna 2017. godine, REZ Agencija implementira projekt AgMENTOR – centar podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu u okviru USAID/Sida FARMA II projekta, koji za cilj ima povećanje kvaliteta, raspona i pristupa uslugama podrške za agrobiznise u Bosni i Hercegovini.

[Više...]

USAID WHAM – Održana prezentacija u Zenici

ODRŽANA PREZENTACIJA
USAID WHAM “Projekta unapređenja radne snage i većeg pristupa tržištima”

U prostorijama REZ Agencije je 13.12.2017. godine predstavljen novi projekt Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) pod nazivom “Projekt unapređenja radne snage i većeg pristupa tržištima (USAID WHAM projekt)“, a domaćoj poslovnoj zajednici detaljno su predstavljene i sve njegove grantovske linije i aktivnosti.

Prezentaciji, koju je vodilo osoblje USAID WHAM Projekta, prisustvovalo je preko 40 predstavnika općina, preduzeća, lokalnih razvojnih agencija i REZ Agencije.

Saopštenje za medije možete preuzeti ovdje.

[Više...]

AgMENTOR – Poziv za učešće u Biznis klinici u Travniku

FARMA2

Poziv kompanijama i grupama proizvođača/poduzetnika
za učešće u Biznis klinici u Travniku 19.12.2017. godine

Kao implementatori aktivnosti AgMENTOR centra podrške za Centralnu Bosnu i Hercegovinu, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Udruženje građana “NEŠTO VIŠE” (REZ Agencija i UGNV) pozivaju kompanije i grupe poljoprivrednih proizvođača i/ili poduzetnika (žene i muškarci) iz općina/gradova regije Centralne BiH da se prijave za učešće u Biznis klinici koja će biti održana 19.12.2017. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Travnik, na adresi: Konatur bb, 72270 Travnik.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti savjetovanje iz oblasti tehnologije proizvodnje hrane, marketinga i prodaje, kao i uvođenja standarda i pristupa novim tržištima. Na klinici će biti predstavljeni savjetnici iz navedenih oblasti koji će u toku klinike biti dostupni da daju odgovore na pitanja iz svojih oblasti ekspertize i dogovore eventualno dodatno savjetovanje.

Puni tekst poziva, u kojem ćete naći sve potrebne detalje uključujući i spisak općina koje su uključene u ovu aktivnost, možete preuzeti ovdje.

Zainteresirane kompanije i grupe poljoprivrednih proizvođača i/ili poduzetnika (žene i muškarci) trebaju popuniti prijavni obrazac koji je prilog ovom pozivu, te isti poslati na adresu mirza@rez.ba, adnang@rez.ba i/ili duskocvjetinovic@nestovise.org najkasnije do 18.12.2017. godine (do 13:00 sati). Prijavni obrazac, također, možete dobiti upitom na navedene adrese.

[Više...]

Završena obuka X generacije Cisco Akademije

ZAVRŠENA OBUKA ZA X GENERACIJU POLAZNIKA CISCO AKADEMIJE
MREŽNIH TEHNOLOGIJA U REZ AGENCIJI

Još jedna generacija polaznika Cisco Akademije (koja od 2007. godine djeluje u REZ Agenciji), je završnim ispitom okončala obuku iz programa CCNA Switching & Routing, te tako postala dio svjetski priznatih Cisco stručnjaka.

Praktičnu i teorijsku nastavu, koja se tokom proteklih osam mjeseci odvijala u multimedijalnom računarskom kabinetu REZ Agencije, polaznici su završili kroz 4 predmeta (modula).

Četvrti i završni predmet u nastavnom programu CCNA Routing and Switching je Connecting Networks (Povezivanje računarskih mreža). Ovaj predmet obuhvata WAN tehnologije i mrežne servise koje koriste konvergirane aplikacije u složenoj mreži. Položen završni ispit je potvrda da će polaznici znati konfigurisati i dijagnosticirati mrežne uređaje i riješavati česte probleme sa protokolima podatakovnog sloja.

Nastavni program Cisco CCNA Routing and Switching pomaže polaznicima da se pripreme za svoje ICT karijere i poklapa se sa svjetski priznatim Cisco CCENT i CCNA certifikatima, kojim se dodatno validiraju vještine kod potencijalnih poslodavaca.

[Više...]