Naziv firme

Ime i Prezime

Adresa

Telefon

Djelatnost

E-mail / Web

AMEX

Ahmet Fetić

Matuzići bb, 74203 Doboj Jug

063 379 085

Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

BARBARA

Drago Barbarić

Stjepana Radića 27, 72230 Žepče

032 888 026

Proizvodnja gradjevinske stolarije

BOSNA COMMERCE

Jusuf Pilav

Jelah polje bb, 74264 Jelah -Tešanj

032 663 616

Proizvodnja gradjevinske stolarije

BOSNADRVO

Ahmed Mušija

Omera Maslića 55, 72240 Kakanj

032 558 756

Proizvodnja gradjevinske stolarije

BUDO EXPORT

Drago Budimir

Grabovica bb, Žepče

032 890 500

Primarna obrada, poluproizvodi, drvena stolarija

DRVO-STIL

Fadil Kahrić

Dobropolje bb, 74260 Tešanj

032 653 273

Proizvodnja drvene gradje i stolarije

ĐUZEL GROUP

Ivo Dropulja

Novo naselje bb, Žepče 72230

032 888 013

Primarna obrada (poluproizvodi) drvena stolarija

EUROIMPEX AN

Nuraga Omerašević

Donja Lovnica bb, 72220 Zavidovići

061 197 069

Primarna obrada (poluproizvodi) drvena stolarija

EUROMAS

Midhat Haračić

Goraždanska118, 72000 Zenica

032 203 180

Dobavljači sirovina

FAMI-TRADE

Fadil Sejdinović

Šije b.b., 74260 Tešanj

061 454 373

Proizvodnja rezane gradje za stolarstvo

INTERMERKUR

Orhan Karavdić

M.Tita 7, 72220 Zavidovići

032 877 794

Proizvodnja drvene gradje, izvoz drvene stolarije

KRIVAJA Zavidovići

Suad Džindo

Radnička 1, 72220 Zavidovići

032 878 100

Primarna obrada, polufinalni i finalni drveni proizvodi i stolarija

M.D.KAJIĆ

Matije Gupca bb, 72230 Žepče

032 884 173

Obrada i izvoz sirovina

MARIN Žepče

Marinko Ravnjak

Ljubna bb, 72230 Žepče

032 882 464

Primarna obrada (poluproizvodi) drvena stolarija

PRIMUS

Nesib Serhatlić

Željeznička bb, 74250 Maglaj

032 603 231

Proizvodnja stolarije i drvenih elemenata

PROGRAD

Kasim Badnjar

D.Čelebija bb, 72230 Žepče

032 684 060

Proizvodnja stolarije

SIGMAPROM

Jelah polje bb, 74260 Tešanj

032 664 522

Proizvodnja rezane gradje za stolarstvo

SZR STOLAR

Zaim Zvekić

Dubravica 29, 72220 Zavidovići

061 196 892

Proizvodnja stolarije

TMK Zavidovići

Adis Mujanović

Safvet bega Bašagića bb, 72220 Zavidovići

032 878 064

Proizvodnja montažnih kućica

AMS COMMERCE

Kruščica bb, 72250 Vitez

030 818 886

Obrada drveta

BMT

Kruščica bb, 72250 Vitez

061 930 558

Primarna obrada (poluproizvodi) drvena stolarija

DRVOESS

Sanjin Skrobo

Lagerska bb, 72283 Turbe

061 793 872, 030 530 052

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata

DRVOPROMEX

Husein Jusić

Gornje Karadže 71, 70230 Bugojno

030 251 511

Proizvodnja rezane gradje, stolarije i namještaja

ĐELILOVIĆ

Hakija Đelilović

Kruščica bb, 72250 Vitez

030 712 849, 063 801 087

Primarna obrada(poluproizvodi) stolarija

GRAND PTG doo

Drago Bilić

Nikole Šubića Zrinjskog bb, 72260 Busovača

030 735 069

Primarna i sekundarna obrada drveta, proizvodnja i trgovina

JANJ

Vildan Hajić

770. Sbbr. bb, 70220 Donji Vakuf

030 205 570

Pilana i proizvodnja gradjevinske stolarije

JANJ, tvornica ploča i furnira

Dževad Mlaćo

770. Sbbr. bb, 70220 Donji Vakuf

030 206 891

Proizvodnja ploča i furnira

KOMERC 3 doo

Zekir Šljivo

Batuški lug bb, 70240 Gornji Vakuf

030 266 110 / 061 162 010

Proizvodnja rezane građe

KONTINENTAL

Damir Bencun

Gromiljak 13, 71250 Kiseljak

030 872 133

Proizvodnja gradjevinske stolarije

LAMPEX

Adnan Helda

Ćosići 26 A, 72284 Travnik

061 154 543 030 535 769

Proizvodnja gradjevinske stolarije

MLAKIĆ STOLARIJA

Ratko Mlakić

Ilije Petrovića 12, 72250 Vitez

030 710 212

Gradjevinska stolarija i dizajniranje

PALAVRA

Danijel Palavra

Gladnik bb, 72276 Nova Bila

030 707 513, 030 707 514

Proizvodnja furnira i rezane gradje, stolarija

PGS doo

Kopčić bb, Bugojno

061 169 742

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata

PROMO

Kemal Čolak

770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf

030 205 596

Proizvodnja gradjevinske stolarije

TAMEX

Hamdo Ibreljić

Kaćuni bb, Busovača

030 591 201

Proizvodnja stolarije

TOP WOOD

Slaven Buhić

Buhine kuće bb, 72250 Vitez

030 711 833, 063 334 353

Proizvodnja parketa i stolarije

DUSA KOMERC doo

Ahmed Mehić

Gračaničkih gazija bb, 75320 Gračanica

035 708 220

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata

HNK Company doo

Zijad Halkić

Unska 48, Bosanska Krupa

037 471 704

Proizvodnja rezane građe

SECOM VISOKO

Ahmed Semić

Mulići bb, 71300 Visoko

032 737 700

Proizvodnja drvnih sortimenata

STUPČANICA

Mirsad Kehić

H.K. Gradaščevića 1, 71340 Olovo

032 825 182

Prerada drveta i proizvodnja drvnih sortimenata

VARDA a.d.

Momčilo Marjanović

Kozačka bb, 73240 Višegrad

058 620 813

Proizvodnja drvenog i tapaciranog namještaja

VICTORY HAUS doo

Mara Bubić

Branilaca 17, 71340 Olovo

032 826 776

Proizvodnja rezane gradje i impregnacija drveta

WOOD MAGNAT

Senad Džafić

Senada Mehdina Hodžića bb, 75260 Kalesija

035 631 295

Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

A.S.B. Expan doo

Bešlaga Keškić

Rujnica bb - Gata, Bihać

037 370 095

Proizvodnja vikend kućica - brvnara i gradjevinske stolarije

Brijest-promet doo

Halid Kapić

Trnovi 29, Velika Kladuša

037 772 326

Proizvodnja gradjevinske stolarije

Szr Artukovic

Adil Artuković

Kotlanice bb, Raduša, Tešanj

032 651 211

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata

Atelje AD ARTE Salih Teskeredžić

Salih Teskeredžić

Sarajevo

033 446 902

Dizajniranje

Szr Amix

Matuzići, Doboj Jug

061/826-383

Proizvodnja gradjevinske stolarije

Szr Stolarska radnja Hasanić

Rizah Hasanić

Šije bb, Tešanj

061 414 136 / 032 694 482

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata

Dusa-komerc doo

Ahmed Mehić

Gračaničkih gazija bb, Gračanica

035 708 220

Proizvodnja drvene stolarije

Sejdić Commerce doo

Muhamed Sejdić

Redže Porobića bb, Odžak

031 761 545

Proizvodnja drvene ambalaže

Lignopro doo

Nedim Kolašinac

Patriotske lige 41, Sarajevo

061 224 737 / 031 554 630

Proizvodna rješenja, savjetovanje, servis i nabava rezervnih dijelova

Drvoproizvodi doo

Šije, Tešanj

032 694 541

Proizvodnja drvnih sortimenata

SZR Stolarska radnja - Himzić Izudin

Izudin Himzić

Rosulje bb, Tešanj

032 664 253

Proizvodnja gradjevinske stolarije

Promtes dd

Esad Prazina

Patriotske lige bb, Tešanj

032 663 945

Proizvodnja rezane gradje, zaštita, uzgoj i eksploatacija šuma

SZR Stolarska radnja Hamzalija

Hamzalija Vehabović

Jelah bb, Tešanj

032 664 440

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata

SZR Stolarska radnja Kantić Nermin

Nermin Kantić

Tešanj

032 650 648

Proizvodnja gradjevinske stolarije

Petroprojekt doo

Dalibor Petrović

Drinska bb, Bratunac

056 881 325

Proizvodnja građevinske stolarije

SZR SAAF

Semir Sivro

Krivače 36, Zenica

032 412 317

Proizvodnja ramova i drugih artikala od drveta

Obrt-commerce doo

Rešad Bećar

Cerovac bb, Tešanj

032 655 556

Primarna obrada drveta

Bosna-commerce doo

Jusuf Pilav

Jelah polje, Tešanj

032 663 616 / 061 153 020

Primarna obrada drveta

SZR Stolarska radnja Krdžalić

Elmir Krdžalić

Tešanj

061 932 855 / 032 650 050

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata

SZR Kant

Adi Kantić

Tešanj

032 646 166

Proizvodnja vrata

Horozović doo

Jasmin Horozović

Naprelje 26, Fajtovci, Sanski Most

037 698 461

Proizvodnja rezane gradje

Grandy Still doo

Aleksandar Praštalo

Dunavska 1c, 78000 Banja Luka

051 465 227

proizvodnja ostalih drvenih proizvoda

Grossist doo

Ratko Macanović

Branislava Nušića 33, Prijedor

052 216 316, 052 342 072

Proizvodnja rezane gradje, drvnih sortimenata, drvenih kućica

Jela a.d.

Slobodan Medić

Mladena Stojanovića 10, Kozarac, Prijedor

052 346 120

Proizvodnja rezane gradje, sirovina za izradu parketa i dijelova namještaja

Marić doo Prijedor

Božo Marić

Magistralni put bb, Prijedor

052 333 222

Drvena gradja svih profila, ambalaža za pakovanje, koturovi, šperploča, MDF, itd.

SZR Stolarija Vujičić

Rajko Vujičić

Donji Orlovci bb, Prijedor

052 323 067

Proizvodnja gradjevinske stolarije, namještaja i dekorativnih zidnih obloga

Kozara - Komercdrvo doo

Draško Lajić

Lamovita bb, Prijedor

052 355 003

Proizvodnja rezane građe i elemenata

SZR Stolarska radnja Tošić

Tošić

Srpskih velikana 146 A, Prijedor

052 231 545

Proizvodnja stolarije i unutarnje dekoracije

Pilana POGY doo

Muhamed Alijagić

Ivana Franje Jukića bb, Bihać

037 350 313

Primarna prerada drveta

Lipa drvo doo

Đovani Caderbe

Palih boraca bb ,Omarska

052 333 149

Proizvodnja rezane gradje

Foresta doo

Svetozar Stanisavljević

Baljska 2a, Kostajnica

52 663 241

Proizvodnja furnira i rezane gradje

Ligno-Progres doo

Ranko Antonić

Žurin bb, 79220 Novi Grad

052 720 990

Proizvodnja bukovih sortimenata

WOOD MAGNAT doo

Senad Džafić

S.M.Hodžića bb, Kalesija

035 631 295

Proizvodnja gradjevinske stolarije

Jošne doo

Željko Knežević

Vidovdanska 13, 79224 Kostajnica

052 664 065

Proizvodi od rezane građe

Lignotehna Company doo

Maja Došen

Žurin bb,Blagaj, 79220 Novi Grad

052 720 981

Proizvodnja drvnih sortimenata

Agroflora doo

Zoran Subotić

Prvomajska 25, 79240 K.Dubica

052 421 930

Proizvodnja rezane gradje za stolarstvo

Tehna turs doo

Dušan Janković

Dobrovoljačka bb, Kozarska Dubica

052 419 118

Proizvodnja rezane gradje i elemenata od hrasta, bagrema i lipe

Drvotehna doo

Milorad Kovačević

Preobraženska 8, 79240 K.Dubica

052 421 002

Proizvodnja rezane gradje i dijelova od hrasta i bukve

Braća Stjepanović doo

Savo Stjepanović

Radomirovac bb, 79220 Novi Grad

052 720 350

Proizvodnja rezane gradje i dijelova namještaja

Pilana Zorić

Zorić

Rasavci bb, Prijedor

052 338 085

Proizvodnja piljene građe, impregnacija drveta

Bars-Kompani doo

Dejan Sredić

Ratka Simatovića bb, 79101 Prijedor

052 236 781

Posredništvo u trgovini gradjevinskim drvetom i gradjevinskim materijalom

Abies Alba doo

Branko Bogdanović

Donji Rakani bb, 79220 Novi Grad

052 768 319

Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata, lajsni, namještaja

ZR Timvik

Preduzetnički inkubator Prijedor, Veliko Palančište bb

065 513 715

Proizvodi od drveta, pluta, pletarskih materijala

Ingrainžinjering doo

Gundulićeva br. 78 / 27, Banja Luka

051 346 150

Projektiranje niskoenergetskih i pasivnih konstrukcija u drvopreradi

DI Šipovo a.d.

Milan Kovač

Stepe Stepanovića bb 70270 Šipovo

050 371 436

Proizvodnja furnira, otpresaka, ploča i daske

Lazić-Promet doo

Milenko Lazić

70267 Baraći b.b. Mrkonjić Grad

050 231 010

Proizvodnja gradjevinske stolarije

Drvoprodex doo

Darko Partalo

Karanovac 3, Banja Luka

051 427 465

Proizvodnja podova i parketa od punog drveta

SABOSS

Azem Mulalić

Maršala Tita 29/IV, 71000 Sarajevo

033 250 096

Proizvodnja rezane građe i mamještaja

AD Produkt doo

Božana Arsenić

Vrioci bb, Kozarska Dubica

052 449 120

Proizvodnja drvenih paleta i drvene ambalaže

Aldža & Elvis doo

Muhamed Aldžić

Bosanska otoka bb, Bosanska Krupa

037 477 452

Proizvodnja finalnih elemenata od plemenitog drveta

AM Medjugorje doo

Mile Atlagić

Put srpskih branilaca 3, Banja Luka

051 385 5858

Proizvodnja rezane gradje i stolarija

AUREUS

Josip Herceg

Glavica bb, Gornji Valuf/Uskoplje

030 495 977

Prerada drveta i proizvodnja namještaja

BH LEGNO d.o.o.

Ibrahim Alibegović

Doborovci bb, Gračanica

035 649 660

Proizvodnja rezane građe

BILUMI doo

Sargovačka 31, Banja Luka

050 291 336, 065 587 234

Proizvodnja rezane građe

BOR doo

Hasan Mujanović

Banjalučka bb, Bihać

037 310 706

Proizvodnja stolarije i elemenata od drveta

BREŠIĆ parketi doo

Brešić

Begovača bb, Livno

034 242 402

Proizvodnja parketa

FAGUS

Cara Dušana bb, Kotor Varoš

051 320 131

Proizvodnja gradjevinske stolarije, rezane gradje i elemenata za namještaj

EDELHOLZ doo

Zmaja od Bosne bb, 72000 Zenica

032 247 211

Proizvodi od masivnog drveta

EKODRVO doo

Esad Piralić

Bihaćkih branilaca 27, Bihać

037 311 341

Proizvodnja stolarije i vikend kućica

EU-PAL doo

Mario Šakić

Brestovsko bb, Kiseljak

030 877 244

Primarna proizvodnja drveta i drvene ambalaže

FAČO

Krsto Savičić

Miloša Dučića bb, Čelinac

051 555 410

Proizvodnja parketa

FINVEST d.d.

Ratko Kartić

Marka Oreškovića 42, Drvar

034 820 133

Proizvodnja rezane građe i namještaja

G&A KOLIGAS

Dragan Gavrilović

Sitneši bb, Srbac

051 745 190

Proizvodnja rezane gradje

HILANA doo

Almir Duranović

Hazima Vikala bb, Srebrenik

035 645 608

Proizvodnja gradjevinske stolarije

HRASTIK

Nusret Šabanović

Magistralni put bb, Živinice

035 775 478

Proizvodnja stolarije i rezane gradje

HUJIĆ-RAMIĆ doo

Jasmin Hujić

V.korpusa 49, Bosanski Petrovac

037 881 228

Proizvodnja rezane građe, podova, lamperije

JELA-GRMEČ doo

Mladen Lonić

Veliki Radić bb, Bosanska Krupa

061 796 493

Proizvodnja rezane građe

ISOWOOD doo

Bego Ahmetašević

Sprečanski put bb, Gračanica

035 704 107

Bosansko-holandska kompanije, finalna prerada drveta

Jafa Jase 4 doo

Sejfudin Nukić

Špionica bb, Srebrenik

035 649 754

Proizvodnja gradjevinske stolarije

JERIĆ KOMPANI doo

Miroslav Jerić

Gornji Podgradci 93, Gradiška

051 899 050

Primarna i finalna obrada drveta

IDEAL COMERC doo

Nisvet Husetić

V.korpusa bb, Bosanski Petrovac

037 882 202

Proizvodnja rezane gradje

IGM International doo

Miroljub Gatalica

Veliko Blaško bb, Laktaši

051 501 159

Proizvodnja rezane građe

KARAĆ DI doo

Aleksandrovac bb, Laktaši

051 580 730

Proizvodnja gradjevinske stolarije

POGY doo

Muhamed Alijagić

Ivana Frane Jukića bb, Bihać

037 350 315

Prerada drveta, parena i sušena gradja

DRVOLIK doo

Miladin Pandurević

Plješevica bb, Rogatica

058 417 755

Proizvodnja gradjevinske stolarije

DRVOPROMET doo

Ejub Bašić

Glavica 145, Velika Kladuša

037 723 888

Proizvodnja rezane građe

DRVO-EMDEX doo

Milan Kovač

Omladinska 18, Šipovo

050 371 631

Proizvodnja rezane gradje

Kompanija BUŽANIN doo

Jovo Bužanin

Vojvode Putnika 6, Šipovo

050 373 280

Gradjevinarstvo i prerada drveta, proizvodnja vikend kućica

KONLES doo

Enes Bećirović

Magistralni put bb, Lukavac

035 554 059

Izrada i montaža drvenih konstrukcija i gradjevinske stolarije

LARIX doo

Branka Marković

Čelebići bb, Konjic

036 728 620

Posredništvo u trgovini gradjevinskim materijalom

Lamperija-Enterijer doo

Branislav Grujić

Sumbulovac bb, Mokro, Pale

057 233 126

Proizvodnja sobnih vrata, štokova, lamperije, lajsni

Malinović CO doo

Grujo Malinović

Vidovdanska 9, Šipovo

050 371 603

Proizvodnja gradjevinske stolarije

MEGA DRVO doo

Svetozar Ostojić

Brčanska cesta bb, Bijeljina

055 255 188

Rezana gradja, lamelirani elementi, stolarija

NAHA doo

Zijad Kamenjaš

Dabravine bb, Vareš

032 842 101

Prerada drveta i proizvodnja gradjevinske stolarije

NOVOREZ ad

Srpskih ratnika 54, Pale

057 248 022

Proizvodnja rezane gradje i impregnacija drveta

NANSI doo

Sinan Mujkić

Rade Kondića 64, Žepče

032 684 358

Primarna i sekundarna prerada drveta, polufinalni proizvodi

x

Ax

0

STUPČANICA doo

H.K.Gradaščevića 1, Olovo

032 825 126

Prerada drveta

VARDA doo

Kozačka bb, Višegrad

058 682 813

Primarna proizvodnja i proizvodnja namještaja

VICTORY HAUS doo

Branilaca bb, Olovo

032 825 578

Proizvodnja rezane gradje i impregnacija drveta