Naziv firme

Ime i Prezime

Adresa

Telefon

Djelatnost

E-mail / Web

Razvojna banka Federacije

Ramiz Džaferović

Igmanska 1, 71000 Sarajevo

033 277 900, 033 277 902

krediti

Investciono-komercijalna banka d.d. Zenica

Suvad Ibranović

Trg BIH 1, 72000 Zenica

032 448 400

BBI - Bosna Bank International Sarajevo

Samer Bukvić

Trg djece Sarajeva bb, 71000 Sarajevo

033 275 100

EBRD BIH (Evropska banka za obnovu i razvoj)

Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

033 260 230

BOR Banka

Hamid Pršeš

Obala Kulina bana 18, 71000 Sarajevo

033 278 520

UPI Banka d.d. Sarajevo

Almir Krkalić

Obala Kulina bana 9 a, 71000 Sarajevo

033 497 500, 033 497 555

Turkish Ziraat Bank Sarajevo

Kenan Bozkurt

Dženetića čikma 2, 71000 Sarajevo

033 252 230

Raiffeisen Bank Sarajevo

Michael Mueller

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

033 755 010

UNI CREDIT Zagrebačka Banka Filijala Zenica

Valeria Gasman Trezner

Školska bb, 72000 Zenica

032 449 346

UNI CREDIT Zagrebačka Banka Sarajevo

Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo

033 285 701

Volksbank Sarajevo

Maja Jurčević

Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

033 295 601

SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA-SERDA d.o.o. Sarajevo (Kreditno-garantni fond Sarajevske makroregije)

Šefkija Okerić

Hamdije Cemerlica 2/11, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

033 703 492

kreditne linije

Razvojno-garantni fond Brčko distrikta BiH

Ul. Cvijete Zuzorić bb, Brčko

049 232 260

Davanje garancija za kreditiranje malih i srednjih preduzeća i samostalnih preduzetnika

FBiH Ministarstvo poduzrtništva, obrta i razvoja i Razvojna Banka

Stjepana Radića 33, 88000 Mostar

036 449 126, 036 449 120

sufinanciranje investicijskih projekata (drvna industrija)

GARANTNI FOND UDRUŽENJA ZA RAZVOJ NERDA

Enes Drljević

M.i Ž. Crnogorčevića 5, 75000 Tuzla

35 274 385

kreditne linije za MSP

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona

Brace Fejića bb, 78000 Mostar

036 551 069

bankovno-garancijski fond (otvaranje novih i zadržavanje starih radnih mjesta)

Kreditno-garancijski fond Vlade Zeničko-dobojskog kantona (BSC)

Dženana Čolaković

Kučukovići 2, 72000 Zenica

032 449 920

Kreditiranje poslovnih aktivnosti MSP-a

Ministarstvo privrede Bosansko podrinjskog kantona

038 228 640

Podsticaj industijskoj proizvodnji

IFC - PEP SE (Međunarodna finansijska korporacija)

Hamdije Kreševljakovića 19/IV, 71000 Sarajevo

033 251 555

inovativno investiranje, savjetodavne usluge