REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Sistem distribucije informacija o raspoloživim sredstvima

Na temelju razgovora s općinskim i osobljem iz drugih organizacija, nedostatak znanja vezanih za upravljanje projektnim ciklusom (PCM) i pisanje prijedloga projekata označeno je izraženom slabošću, te je ublažavanje vezanih posljedica označeno prioritetnom aktivnošću. REZ Agencija je postigla značajne rezultate u izgradnji kapaciteta lokalnih dionika ekonomskog razvoja, što se odrazilo na povećanje broja projekata predloženih raznim donatorima, pa je time i broj odobrenih znatno uvećan.

Također, kao preduvjet kvalitetnoj pripremi projekata i uspješnom apliciranju za sredstva iz domaćih ili međunarodnih fondova, pravodoban, odnosno najraniji mogući, pristup informacijama o mogućnostima apliciranja je od najvećeg značaja. Tako se dobija na vremenu koje ostaje raspoloživo za kvalitetnu pripremu za apliciranje (kompletiranje dokumentacije, pisanje novog ili doradu postojećeg projektnog prijedloga, itd.).

REZ Agencija prikuplja informacije o raspoloživim fondovima i objavljenim pozivima za dostavu projektnih prijedloga za dionike ekonomskog razvoja iz regije Centralna Bosna i Hercegovina.

Informacije se proslijeđuju zainteresiranima i putem:

– Koordinatora Općinskih razvojnih timova (ORT)
– Terenskih ureda REZ Agencije u Travniku i Maglaju
– Web stranice REZ Agencije
– Prezentacija u organizaciji REZ Agencije
– REZ Biltena
– Izravne komunikacije s nevladinim udrugama i lokalnim razvojnim agencijama iz regije.