REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Edukacija

REZ Agencija nudi edukaciju (obuku) za fizička i pravna lica s područja regije Centralna BiH i drugih regija. Edukacija se provodi za tematske cjeline iz slijedećih oblasti:

  1. Priprema projekata (detaljno)
  2. Poduzetništvo (detaljno)
  3. Cisco Akademija mrežnih tehnologija (detaljno)

Preliminarno zanimanje za učešće na određenoj obuci iskazuje se popunjavanjem obrasca koji je za download dostupan u MS Word formatu ili u PDF formatu.

Popunjen obrazac treba dostaviti REZ Agenciji na jedan od slijedećih načina:

  • Kao prilog proslijediti na e-mail adresu info@rez.ba
  • Poslati fax-om na broj +387 32 441 230
  • Osobno u ured REZ Agencije Zenica, Štrosmajerova 11/3
  • Poštom na adresu: REZ Agencija, 72000 Zenica, Štrosmajerova 11/3