Profil REZ Agencije na LinkedIn
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM

KORISNO / USEFUL

Promocija projekta “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga”

Switzerland-BiH

U Žepču je 21.03.2017. godine održana promocija projekta “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče” koji implementira Razvojna agencija Žepče u saradnji s Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ Agencijom) i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

[Više...]

Uspješno realiziran projekt ADRION CLUSTER – BLUE TECH

Adizes REZ Agencija

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija uspješno je realizirala projekt ADRION CLUSTER – BLUE TECH, koji je odobren za finansiranje unutar Ciljanog poziva za kapitalizaciju projekata u okviru “Europske strategije za jadransko-jonsku regiju” (EUSAIR), IPA Adriatic CBC programa 2007-2013.

[Više...]

Savjet BFC mreže FBiH – Sastanak u Zenici

U Zenici održan 10. sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

U prostorijama REZ Agencije u Zenici je 20.3.2017. godine održan 10. sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH.

BFC (Business Friendly certification – Povoljno poslovno okruženje) Mrežu Federacije BiH čini 6 partnerskih institucija: FMRPO, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, NERDA, REDAH, SERDA i REZ. Mreža kontinuirano radi na provođenju procesa cerifikacije općina i gradova s povoljnim poslovnim okruženjem na području Federacije BiH u sklopu regionalnog programa BFC certifikacije.

[Više...]

Vogošća: Održan seminar Komunalni otpad kao alternativno gorivo

Predstavljene prednosti korištenja alternativnih goriva
u proizvodnji cementa u BiH

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) organizirala je seminar u Vogošći 16. marta 2017. godine na temu “Komunalni otpad kao alternativno gorivo”, a u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Ovaj projekt se realizira u periodu 2015-2018. godine, a nositelji su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ Agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Učesnicima ovog događaja predstavljen je projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, planirane i realizirane aktivnosti, te očekivani rezultati.

[Više...]