Profil REZ Agencije na LinkedIn
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
BlueTech

KORISNO / USEFUL

Obavijest o upisu X generacije Cisco akademije

Obavještavamo zainteresirane kandidate da vršimo upis na Cisco Certified Network Associate na Cisco Akademiji REZ Agencije.
Nastava će se odvijati po novom programu CCNA Routing & Switching u multimedijalnom računarskom centru u prostorijama REZ Agencije u Zenici, a izvoditi će je certificirani Cisco instruktor Maja Marjanović – Sarajlić. Broj kandidata je ograničen na 16.

Troškovi školovanja zavise od načina plaćanja tj. 1.200 KM za kompletnu obuku ukoliko se plaćanje vrši odjednom, odnosno 1.320 KM ukoliko se plaća u 4 rate (330 KM po semestru). U cijenu je uključen PDV.

Prijave se primaju do 31.01.2017. godine. Sastanak prijavljenih kandidata i instruktora je početkom februara (o datumu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni) u prostorijama REZ Agencije, Strosmajerova 11, Zenica (Zgrada “Izgradnje”, III sprat, Meokušnice, pored poliklinike “Sunce”).

Obrazac za prijavu na Cisco Akademiju možete naći na web stranici Cisco Akademije.

CiscoLogo

[Više...]

…2017…

2017

REZ Agencija / REZ Agency

[Više...]

Seminar u Kaknju: Komunalni otpad kao alternativno gorivo

Predstavljene prednosti korištenja alternativnih goriva
u proizvodnji cementa u BiH

U prostorijama Kulturno-sportskog centra u Kaknju je 14. decembra 2016. godine održan seminar pod nazivom “Komunalni otpad kao alternativno gorivo“. Seminar je organizirala REZ Agencija u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Ovaj projekt se provodi u periodu 2015-2018, a nositelji projekta su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj, dok su partneri u projektu REZ Agencija – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Mašinski fakultet u Zenici.

Seminar je bio namijenjen predstavnicima općina, javnih komunalnih preduzeća i lokalnih razvojnih agencija iz Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), te nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i energijskom efikasnošću.

Učesnici ovog događaja su upoznati sa zakonskim okvirom u FBiH koji pokriva područje upravljanja otpadom i zakonima koji se odnose na korištenje alternativnog goriva iz otpada (RDF) u našoj zemlji, a poseban dio seminara bio je posvećen analizi iskustava u proizvodnji i korištenju ovog goriva u zemljama Jugoistočne Europe te kapacitetima BiH za proizvodnju RDF. Prilikom predstavljanja projekta Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH naglašeno je da je cilj ovog projekta stvaranje preduvjeta za korištenje alternativnih goriva u cementnoj industriji u ZDK.

Tokom seminara su predstavljeni i rezultati projekta “Prikupljanje podataka o čvrstom otpadu u Jugoistočnoj Europi”. Projekt je implementirala njemačka organizacija GIZ na području BiH, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Na seminaru je učestvovalo 29 predstavnika navedenih institucija i organizacija.

[Više...]

UNDP LIR Projekt – Poziv MSP za iskazivanje interesa

UNDPlogo

U okviru projekta “Lokalni integrirani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Europska unija (EU), objavljuje se Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresiranim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali i) programe obuke radne snage i ii) investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Više informacija o LIR Projektu, uključujući kompletan tekst javnog poziva i obrasce za apliciranje, dostupno je na slijedećoj stranici UNDP LIR Projekta.

[Više...]