Profil REZ Agencije na LinkedIn
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
BlueTech

KORISNO / USEFUL

Održan INFO DAN BFC Programa u Sarajevu

BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

BFC Mreža Federacije Bosne i Hercegovine je 28.11.2016. godine u Sarajevu organizirala Info dan o BFC programu certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Info dan je organiziran u okviru aktuelnog otvorenog Javnog poziva za gradove i općine na području Federacije Bosne i Hercegovine da se uključe u proces certificiranja. Poziv je otvoren do 14.12.2016. godine.

[Više...]

BFC – Pozivnica na Info dan

INFORMACIJA

BFC MREŽE FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

Kako je najavljeno u tekstu Javnog poziva BFC MREŽE FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE,

INFO DAN
će biti održan u ponedjeljak, 28.11.2016. godine, sa početkom u 11:00 sati

u hotelu Hollywood (Ulica dr. Mustafe Pintola br. 23) na Ilidži.

Integralni tekst Pozivnice i Dnevnog reda događaja:

BFC Pozivnica na Info dan i BFC Info dan – Dnevni red

[Više...]

BFC MREŽA FEDERACIJE BiH: JAVNI POZIV

BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE

objavljuje

JAVNI POZIV
jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH
za učešće u regionalnom programu
Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem
u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE)

Program Certifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Program je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Javni poziv je otvoren od 14.11. do 14.12.2016. godine za sve jedinice lokalne samouprave na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine koje imaju kapacitet za uspostavljanje kvalitetnog ambijenta za poslovanje.

[Više...]

Sajam RENEXPO: Energetski potencijali otpada

Sigurnost upravljanja otpadom i mogućnosti njegovog korištenja u energetske svrhe bili su glavna tema konferencije o upravljanju otpadom održane 09.11.2016. godine u Sarajevu, u okviru 3. RENEXPO sajma o energetskoj efikasnosti na Zapadnom Balkanu.

U okviru konferencije predstavljen je i projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji BiH” koji zajednički realizuju Tvornica cementa Kakanj (TCK) i Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ – program develoPPP u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Zenici i Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ).

[Više...]