Profil REZ Agencije na LinkedIn
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
BlueTech

KORISNO / USEFUL

Promocija projekta “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga”

Switzerland-BiH

U Žepču je 21.03.2017. godine održana promocija projekta “Intervencija razvoja tržišta u sektoru poslovnih usluga na području Općine Žepče” koji implementira Razvojna agencija Žepče u saradnji s Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH (REZ Agencijom) i projektom MarketMakers, koji podržava Vlada Švicarske.

Projekt je zasnovan na jačanju kapaciteta OSS Žepče koji će na taj način učvrstiti svoju ulogu facilitatora za investitore i lidera u podizanju svijesti o važnosti sektora poslovnih usluga na području Općine Žepče. Također, cilj je da podrže inicijative mladih sa područja Općine Žepče, a koje se odnose na pokretanje aktivnosti u sektoru poslovnih usluga.

Sektor poslovnih usluga ima najveći potencijal za mlade da u potpunosti iskoriste svoje talente, vještine i bolje razumijevanje modernog tržišta, trendova i alata. Poslovne usluge imaju potencijal da povećaju broj start-up preduzeća za mlade koji su u stanju da brzo usvoje i implementiraju najnovije svjetske trendove. Na ovaj način mladi dobijaju priliku da sami sebi kreiraju radno mjesto.

MarketMakers Žepče

[Više...]

Uspješno realiziran projekt ADRION CLUSTER – BLUE TECH

Adizes REZ Agencija

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija uspješno je realizirala projekt ADRION CLUSTER – BLUE TECH, koji je odobren za finansiranje unutar Ciljanog poziva za kapitalizaciju projekata u okviru “Europske strategije za jadransko-jonsku regiju” (EUSAIR), IPA Adriatic CBC programa 2007-2013.

Vodeći partner projekta bila je Unioncamere Veneto (Italija), a uz REZ Agenciju partneri su još ConCentro Pordenone, Provincija Pesaro i Urbino, Friuli Innovazione i Istarska regionalna razvojna agencija IDA.

Glavni cilj projekta BLUETECH je doprinos razvoju zelenih tehnologija u brodogradnji kroz promociju razvoja makroregionalnog klastera u ovom specifičnom sektoru što promovira svjetsku konkurentnost i kompetenciju preduzeća u navedenom sektoru jadransko-jonske regije. Jačanje konkurentnosti se postiže poticanjem razvoja novih rješenja i inovacija; intenzivirajući aktivnosti umrežavanja sudionika u navedenom sektoru, te stvaranje zajedničkih strategija i projekata prateći istovremeno ciljeve utvrđene temom “Plavih tehnologija” unutar prvog stuba dugoročne EU strategije “Plavog rasta“, te EUSAIR strategije.

Tokom implementacije projekta urađena je “Studija izvodljivosti za razvoj makroregionalnog klastera zelenih tehnologija i novih materijala jadransko-jonske regije” prateći tematiku „Plavog rasta“. Dokument se može preuzeti na web stranici REZ Agencije, u sekciji REZ Izdanja – Publikacije. Također, unaprijeđena je platforma za umrežavanje ciljnih sudionika, te su isti informirani o specifičnim EU strategijama, programima i inicijativama, ali i nacionalnim i regionalnim potpornim sustavima za sektor zelenih tehnologija u brodogradnji unutar jadransko-jonske regije. Unapređenje platforme za umrežavanje ciljnih sudionika postiglo se, između ostalog, mapiranjem klastera, znanstveno-istraživačkih centara, te preduzeća unutar sektora brodogradnje.

Kroz ovaj projekt kapitalizirano je više dosad provedenih projekata sufinansiranih od strane IPA Adriatic CBC programa čiji je cilj bio doprinos razvoju makroregionalnih klastera, a to su: Cluster Club, SMART INNO i AdriMob. Vrijedno je spomenuti da je ovo samo jedan u nizu projekata koji se provode u REZ Agenciji, a koji su usmjereni prema razvoju i poticanju privrede.

[Više...]

Savjet BFC mreže FBiH – Sastanak u Zenici

U Zenici održan 10. sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH

U prostorijama REZ Agencije u Zenici je 20.3.2017. godine održan 10. sastanak Savjeta BFC Mreže Federacije BiH.

BFC (Business Friendly certification – Povoljno poslovno okruženje) Mrežu Federacije BiH čini 6 partnerskih institucija: FMRPO, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, NERDA, REDAH, SERDA i REZ. Mreža kontinuirano radi na provođenju procesa cerifikacije općina i gradova s povoljnim poslovnim okruženjem na području Federacije BiH u sklopu regionalnog programa BFC certifikacije.

BFCsavjet

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnostima u procesu certifikacije općina i gradova s povoljnim okruženjem. Dogovorene su zajedničke smjernice rada Mreže u narednom periodu kako bi se kroz promociju procesa i kontakte sa međunarodnim organizacijama nastavilo raditi na unapređenju procesa certifikacije.

Trenutno je 6 jedinica lokalne samouprave koje su nosioci BFC certifikata u Federaciji BiH (Bihać, Bosanska Krupa, Goražde, Sanski Most, Tešanj, Žepče).

U procesu evaluacije se trenutno nalazi 9 općina i gradova i izvjesno je da se u narednom periodu mogu očekivati nove jedinice lokalne samouprave sa prestižnim BFC certifikatom.

[Više...]

Vogošća: Održan seminar Komunalni otpad kao alternativno gorivo

Predstavljene prednosti korištenja alternativnih goriva
u proizvodnji cementa u BiH

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ Agencija) organizirala je seminar u Vogošći 16. marta 2017. godine na temu “Komunalni otpad kao alternativno gorivo”, a u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“. Ovaj projekt se realizira u periodu 2015-2018. godine, a nositelji su Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj. Partneri u projektu su REZ Agencija i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.

Učesnicima ovog događaja predstavljen je projekt “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH”, planirane i realizirane aktivnosti, te očekivani rezultati.

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta za korištenje alternativnih goriva u cementnoj industriji u BiH. Predstavnica Federalnog ministarstva okoliša i turizma upoznala je prisutne sa zakonskom regulativom EU i FBiH koja se odnosi na oblast upravljanja otpadom i zakonima u vezi s proizvodnjom i korištenjem goriva iz otpada.

Prezentirani su i rezultati analize Iskustava u proizvodnji i korištenju goriva iz otpada (RDF – Refuse Derived Fuel) u zemljama Jugoistočne Europe i kapaciteti BiH za proizvodnju RDF-a, koja je urađena u okviru projekta.

Predstavnik Tvornice cementa Kakanj prezentirao je mogućnosti i prednosti korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji, ali i trendove u svijetu kada je u pitanju ova oblast.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici općina Kantona Sarajevo, predstavnici općina Vareš i Breza iz Zeničko-dobojskog kantona, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, kao i predstavnici privatnog sektora i akademske zajednice.

Više o projektu “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u cementnoj industriji u BiH” pogledajte ovdje.

[Više...]