Profil REZ Agencije na LinkedIn

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCGOLD
GiZMM

KORISNO / USEFUL

EU – Oporavak Stambenog Fonda nakon poplava

euLogo320

Flood recovery-Housing Interventions

Specijalne mjere za oporavak od posljedica poplava i smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini

Broj poziva: EC/BiH/CFP/16/003
Referenca: EuropeAid/153169/DD/ACT/BA

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za aktivnosti vezane za “Oporavak Stambenog Fonda nakon poplava” finansiranih iz Predpristupne pomoći za 2014 godinu, Specijalne mjere za oporavak od posljedica poplava i smanjenje rizika od poplava u Bosni i Hercegovini.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećoj web stranici ili na web stranici Delegacije Europske unije u BiH.

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici.

dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na slijedećoj web adresi i to koristeći instrukcije date u PROSPECT uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje projekata je 01/12/2016 u 16:00 sati (Briselsko vrijeme).

[Više...]

Forum nabavke i isporuke u Centralnoj i Istočnoj Europi

AHK – Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini
POZIV FIRMAMA ZA UČEŠĆE NA “3rd CEE PROCUREMENT & SUPPLY FORUM”

FORUMPRAGUE

Sukladno njemačkoj inicijativi za pronalaženje dobavljača u zemljama Centralne i Istočne Evrope, “3rd CEE Procurement & Supply Forum” će biti održan u srijedu, 19.10.2016. u Pragu, Češka Republika.

Više informacija i prijave: gosp. Sanjin Purgić, AHK – Predstavništvo njemačke privrede u BiH.

Više o inicijativi dostupno je na linkovima na našem jeziku ili na Engleskom.

Prijavni obrazac dostupan je ovdje.

.

[Više...]

Nacionalni program čistije proizvodnje (NCPP BiH)

POZIV ZA PRIJAVE KOMPANIJA NA UČEŠĆE U PROJEKTU “NACIONALNI PROGRAM ČISTIJE PROIZVODNJE: BOSNA I HERCEGOVINA”

UNIDO

Zadovoljstvo nam je da Vas u ime Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) pozovemo da se prijavite da učestvujete u projektu Nacionalni program čistije proizvodnje (National Cleaner Production Programme – NCPP): Bosna i Hercegovina.

Integralni tekst poziva i više o “Nacionalnom programu čistije proizvodnje” dostupno je ovdje.

.

[Više...]

Trodnevni PCM seminar u Zavidovićima

U četvrtak, 28. jula 2016. godine u općini Zavidovići završen je trodnevni seminar na temu “Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU“. Seminar su održali predstavnici REZ Agencije na inicijativu i u saradnji sa Razvojnom agencijom iz Zavidovića – RAZ.

Edukacija je bila namijenjena predstavnicima nevladinih organizacija, javnih ustanova, javnih preduzeća, lokalne razvojne agencije RAZ i drugima koji se u svom radu susreću ili će se susretati sa pripremom ili realizacijom projekata koje finansiraju domaći i međunarodni donatori.

pcmzav01 pcmzav02 pcmzav03

Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene slijedeće teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata (Priručnik za aplikante, Pador baza)
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o IPA i drugim EU fondovima

Tokom ove trodnevne radionice učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Obuci je prisustvovalo 19 polaznika.

[Više...]