REZ Agencija Facebook
Profil REZ Agencije na LinkedIn
Time now in Zenica
embed google maps
visit

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
ILO

KORISNO / USEFUL

Ambasada Republike Češke u BiH – Poziv za Male lokalne projekte

Ambasada Češke u Sarajevu

Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za Male lokalne projekte (MLP) kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Ovi projekti komplementarni su velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmjereni u sektore: 1) Održivi ekonomski rast (obnovljivi izvori energije); 2) Održivo upravljanje prirodnim resursima (sistemi vodosnabdevanja i kanalizacije); ili 3) Dobro upravljanje i ojačana demokratija. Svi projekti trebaju promovirati ravnopravnost polova i poštovati životnu sredinu.

Integralni tekst Poziva pogledajte na web stranici Ambasade Republike Češke u Sarajevu.

[Više...]

Projekt “TRIK” – Poziv za konzultanta/stručnjaka za LPZ

P O Z I V
za konzultanta za obuku članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija traži konzultanta za obuku članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”. Projekt “TRIK” se realizira u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji financira EU, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO).

Partnerstvo tipa “LPZ” je inovativno u rješavanju problema zapošljavanja, te je potrebna tehnička asistencija i treninzi za sve članove LPZ-a kroz angažman vanjskih konzultanata, a u cilju izgradnje kapaciteta LPZ-a.

Prijave trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz Projektnog zadatka, koji možete preuzeti ovdje.

Više informacija o projektu možete vidjeti/preuzeti ovdje ili na slijedećem linku.

Za više informacija, pošaljite mail na:

Antonela Prajninger
i/ili
Kenan Kesić.

[Više...]

USAID Projekt “Podrška investiranju dijaspore u BiH” – Poziv za bespovratna stedstva

USAID

USAID Projekt “Podrška investiranju dijaspore u BiH”
JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

USAID Projekt “Podrška investiranju dijaspore u BiH” poziva kvalificirane kompanije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i stvaranje novih radnih mjesta kroz direktna ulaganja, prenos znanja, uvođenje novih tehnologija i slično.

Bosnian Diaspora Marketplace (BDM) pruža podršku kreiranju novih ili proširenju poslovanja postojećih firmi povezanih s dijasporom, osnovanih unutar tri godine od datuma objave ovog poziva.

Više informacija, uključujući preuzimanje paketa Javnog poziva (dokumentaciju), dostupno je na web stranici USAID Projekta.

[Više...]

Projekt “TRIK” – Poziv za izradu vizuelnog identiteta

P O Z I V
za izradu vizuelnog identiteta za potrebe projekta
“TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Agencija traži pojedince ili pravna lica za izradu vizuelnog identiteta za potrebe projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”. Projekt “TRIK” se realizira u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, koji finansira EU, a implementira Međunarodna organizacija rada (ILO).

Vizuelni identitet treba uraditi prema zahtjevima iz Projektnog zadatka, koji možete preuzeti ovdje.

Više informacija o projektu možete vidjeti/preuzeti ovdje ili na slijedećem linku.

Za više informacija, pošaljite mail na:

Antonela Prajninger
i/ili
Kenan Kesić.

[Više...]