Profil REZ Agencije na LinkedIn

AKTUALNO / CURRENT Co-operation

BFCFARMA2
GiZMM
BlueTech

KORISNO / USEFUL

U Zenici održan treći sastanak mreže projekta Blue Tech

REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH je partner u implementaciji projekta BLUE TECH (Blue Tech Adrion Cluster), koji je sufinansiran unutar Ciljanog poziva za kapitalizaciju projekata u sklopu Europske strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) IPA Adriatic CBC programa 2007-2013.

Vodeći partner projekta je Unioncamere del Veneto, a ostali partneri uz Regionalnu razvojnu agenciju za centralnu BiH (REZ Agenciju) su: Provincia di Pesaro e Urbino, Friuli Innovazione i Istarska razvojna agencija, a suradnici projekta su Istarska županije, Regione Marche i Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Više o projektu pogledajte ovdje.

U Zenici je 22.09.2016. godine održan treći sastanak Blue Tech mreže pod nazivom “Mogućnosti saradnje i dragocjena iskustva u oblasti zelene tehnologije u sektoru brodogradnje” koji je imao za cilj umrežavanja aktera u sektorima nautika i brodogradnja. Sastanku su prisustvovali, osim partnera, predstavnici Vlade ZDK, privrednih komora RS i FBiH, lokalnih razvojnih agencija, univerziteta i fakulteta i kompanija koje djeluju u ciljnom sektoru.

Također, prezentirani su rezultati dosadašnjih aktivnosti na projektu s posebnim osvrtom na izradu “Studije izvodljivosti – regionalni klaster u oblasti zelene tehnologije u sektoru brodogradnje“, koja ima cilj dati presjek trenutnog stanja na EUSAIR području po pitanju politika, tehnologija odnosno novih materijala i klasterskih načina organiziranja u sektoru brodogradnje s fokusom na zelene tehnologije.

REZ agencija će spomenutu studiju, nakon što bude završena, prevesti i učiniti dostupnom javnosti uz predstavljanje rezultata projekta Blue Tech.

[Više...]

Studijsko putovanje u okviru projekta “Prerada komunalnog otpada…”

U okviru projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH” čiji je cilj stvaranje preduvjeta za proizvodnju RDF-a, kao i podizanje svijesti građana o prednostima korištenja alternativnih goriva u cementnoj industriji, organizirana je 20. septembra 2016. godine posjeta postrojenju za proizvodnju goriva iz neškodljivog komunalnog otpada (RDF – Refuse Derived Fuel i SRF – Solid Recovered Fuel) “Gorenje Surovina” d.o.o. u Mariboru, Republika Slovenija.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa tehnološkim procesom proizvodnje goriva iz otpada i uvjetima koje je potrebno osigurati da bi se uspostavila ovakva vrsta proizvodnje.

Organizator ovog studijskog putovanja je bila Tvornica cementa Kakanj, a članovi delegacije su bili predstavnici Tvornice cementa Kakanj, Mašinskog fakulteta Zenica, REZ Agencije, “Regionalne deponije Mošćanica d.o.o. Zenica, “Alba Zenica” d.o.o. i “Kemis – BH” d.o.o. Lukavac.

Direktor firme “Gorenje Surovina” g. Jure Fišer je prisutnima prezentirao njihove aktivnosti i projekte, nakon čega je upriličen obilazak pogona za proizvodnju goriva iz otpada.

Inače, nositelji projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH” su Njemacka organizacija za medjunarodnu saradnju (GIZ) kroz Program njemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj – develoPPP.de i Tvornica cementa Kakanj, a partneri u projektu su REZ – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH i Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici.

[Više...]

Finansiranje inovativnih tehnologija

SAERG

Finansiranje inovativnih tehnologija

Planirate li uvođenje vaših dokazano dobrih i komercijalno uspješnih tehničkih rješenja na novo tržište? Ili vaša firma namjerava uvesti tehnologiju koja je nova i inovativna u vašoj zemlji?

Programi Demo Environment od 2007. godine podržavaju razmjenu znanja i poslovnih mogućnosti i čine prednost u borbi protiv siromaštva i ekološkim izazovima. Trenutno je otvoren Drugi poziv za podnošenje aplikacija, a tražimo projekte u 11 država.

Program nudi dvije vrste finansiranja: Grantovi za planiranje koji se dodjeljuju radi pomoći poduzetnicima u istraživanju novih tržišta, utjecaja njihove tehnologije na okoliš i smanjenje siromaštva. U tipu finansiranja Pilot projekti, lokalni akteri dobivaju finansijsku pomoć za uvoz tehnologija koje nude rješenja za lokalne izazove vezane za životnu sredinu.

Program Demo Environment finansira Švedska agencija za razvoj i saradnju (Sida), a njime upravlja Švedska agencija za ekonomski i regionalni razvoj (Tillva xtverket).

Više detalja i informacije kako se prijaviti za sredstva na ovom linku.


Finance for innovative technology

Are you looking to introduce your proven and sold technical solution to a new market? Or, is your organisation looking to import technology that’s new and innovative to your country?

The Demo Environment programmes have since 2007 supported the exchange of knowledge and business opportunities to make a difference in the fight against poverty and environmental challenges. The second call for applications is now open and we are looking for projects in 11 different countries.

The programme offers two types of financing: Planning Grants are awarded to help entrepreneurs explore new markets and research their technology’s impact on the environment and poverty reduction. In Demonstration Projects, local actors receive financing to help them import technologies which offer solutions to local environmental challenges.

Demo Environment is financed by The Swedish Agency for Development Cooperation (Sida) and managed by The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillva xtverket).

Find out more and learn how to apply for funding at this link.

[Više...]

USAID/Sweden FARMA II – Poboljšanje konkurentnosti kroz dodavanje vrijednosti u sektoru voća i povrća

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za poboljšanje konkurentnosti kroz dodavanje vrijednosti u sektoru voća i povrća, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

FARMAII

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti putem sljedećeg linka:
USAID/Sweden FARMA II – Poboljšanje konkurentnosti kroz dodavanje vrijednosti u sektoru voća i povrća.

Poziv nije otvoren za individualne poljoprivredne proizvođače (fizička lica).

Više informacija o pozivu i načinu prijavljivanja dostupno je na gore navedenom linku.

[Više...]